Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Divkārši vārītās un polimerizētās lineļļas fizikālo parametru simulācijas
Nosaukums angļu valodā Simulations of physical parameters of double boiled linseed oil and stand oil
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. sc.ing., doc. Olita Medne, Mg.sc.ing., asist. Imants Kreicbergs
Recenzents Mg.sc.ing. Elīna Vīndedze
Anotācija Literatūras apskatā apkopota informācija par lineļļu, tās iegūšanas principu, priekš-polimerizāciju, lineļļas auto-oksidācijas (žūšanas) ķīmisko raksturu un reakcijas kinētiku, bināru eļļu maisījumu viskozitātes izteikšanas metodēm un cieta eļļas pārklājuma dzeltēšanas hipotēzēm un pārklājuma krāsas indeksu aprēķināšanu. Metodiskajā daļā veikti divkārši vārītās un polimerizētās lineļļas maisījumu viskozitāšu, auto-oksidācijas, pārklājuma krāsas un iztecēšanas mērījumi. Eksperimentālajā daļā iegūtas eļļu maisījumu fizikālo parametru simulācijas (funkciju un vizualizāciju veidā), kurās kā mainīgais lielums ir eļļu maisījumu sastāvs. Izmantojot programmatūru MATLAB, izveidota datorprogramma veiktās fizikālo parametru analīzes rezultātu atspoguļošanai. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskās bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, kas izdoti no 1917. līdz 2015.g. Bakalaura darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 85 lpp, 36 attēlus, 5 shēmas, 24 tabulas, 4 pielikumus, darbā izmantoti 69 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi DIVKĀRŠI VĀRĪTĀ LINEĻĻA, POLIMERIZĒTĀ EĻĻA, VISKOZITĀTE, AUTO-OKSIDĀCIJA, DZELTĒŠANA, IZTECĒŠANA, SIMULĀCIJAS, MATLAB
Atslēgas vārdi angļu valodā DOUBLE BOILED LINSEED OIL, STAND OIL, VISCOSITY, AUTO-OXIDATION, YELLOWING, FLOW PROPERTIES, SIMULATIONS, MATLAB
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2015 16:05:47