Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Divkārši vārītās un polimerizētās lineļļas fizikālo parametru simulācijas
Title in English Simulations of physical parameters of double boiled linseed oil and stand oil
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr. sc.ing., doc. Olita Medne, Mg.sc.ing., asist. Imants Kreicbergs
Reviewer Mg.sc.ing. Elīna Vīndedze
Abstract Literatūras apskatā apkopota informācija par lineļļu, tās iegūšanas principu, priekš-polimerizāciju, lineļļas auto-oksidācijas (žūšanas) ķīmisko raksturu un reakcijas kinētiku, bināru eļļu maisījumu viskozitātes izteikšanas metodēm un cieta eļļas pārklājuma dzeltēšanas hipotēzēm un pārklājuma krāsas indeksu aprēķināšanu. Metodiskajā daļā veikti divkārši vārītās un polimerizētās lineļļas maisījumu viskozitāšu, auto-oksidācijas, pārklājuma krāsas un iztecēšanas mērījumi. Eksperimentālajā daļā iegūtas eļļu maisījumu fizikālo parametru simulācijas (funkciju un vizualizāciju veidā), kurās kā mainīgais lielums ir eļļu maisījumu sastāvs. Izmantojot programmatūru MATLAB, izveidota datorprogramma veiktās fizikālo parametru analīzes rezultātu atspoguļošanai. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskās bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, kas izdoti no 1917. līdz 2015.g. Bakalaura darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 85 lpp, 36 attēlus, 5 shēmas, 24 tabulas, 4 pielikumus, darbā izmantoti 69 literatūras avoti.
Keywords DIVKĀRŠI VĀRĪTĀ LINEĻĻA, POLIMERIZĒTĀ EĻĻA, VISKOZITĀTE, AUTO-OKSIDĀCIJA, DZELTĒŠANA, IZTECĒŠANA, SIMULĀCIJAS, MATLAB
Keywords in English DOUBLE BOILED LINSEED OIL, STAND OIL, VISCOSITY, AUTO-OXIDATION, YELLOWING, FLOW PROPERTIES, SIMULATIONS, MATLAB
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 08.06.2015 16:05:47