Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "AS "Nordik banka" filiāļu attīstības stratēģija"
Nosaukums angļu valodā "Development Strategy for JSC "Nordik banka" Branches"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing. Aigars Laizāns
Recenzents Dr.oec. Nataļja Lāce, profesore
Anotācija Melne L. AS "Nordik banka" filiāļu attīstības stratēģija: maģistra darbs / L. Melne, A. Laizāns. – Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts, Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma "Inovācijas un uzņēmējdarbība", 2015. – 82 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 82 lpp., tajā iekļauti 28 attēli, 4 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 24 avoti latviešu un 19 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt AS "Nordik banka" efektīvāku filiāļu attīstības stratēģiju, kā rezultātā tiktu palielināta filiāļu rentabilitāte. Pirmajā darba daļā aprobēti teorētiskie aspekti filiāļu izvērtēšanai un attīstības plānošanai. Otrajā darba daļā veikts AS "Nordik banka" filiāļu vispusīgs izvērtējums un pētījums par bankas mērķa klientu vajadzībām un vēlmēm attiecībā uz pakalpojumiem un apkalpošanu filiālēs. Trešajā darba daļā aplūkoti AS "Nordik banka" potenciālie filiāļu attīstības scenāriji, izvēlēts piemērotākais un efektīvākais attīstības scenārijs, kā arī izstrādāts tā ieviešanas plāns. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: AS "Nordik banka" filiāļu skaits ir optimāls, bet, lai uzlabotu efektivitāti, ir jāpārskata filiāļu formāts, atrašanās vieta un tajās piedāvātais produktu un pakalpojumu klāsts. Bankas kontaktu politika ir jāpielāgo klientu paradumiem un jāņem vērā veids, kā klienti vēlas risināt savas finanšu vajadzības. Pamatojoties uz veikto pētījumu, autore kā piemērotāko un efektīvāko AS "Nordik banka" filiāļu attīstības scenāriju virza digitālās bankas projektu. Saskaņā ar šo projektu filiāles ir jāaizstāj ar pašapkalpošanās centriem, kuros vairs nav nepieciešami darbinieku resursi, un jāievieš bankas mobilie centri. Savukārt jaunu klientu piesaiste ir jānovirza ārpakalpojumu aģentiem, kuri fokusētos uz uzņēmumu darbinieku piesaisti bankai.
Atslēgas vārdi Banka, attīstības stratēģija, filiāles
Atslēgas vārdi angļu valodā Bank, development strategy, branches
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2015 11:08:40