Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "AS "Nordik banka" filiāļu attīstības stratēģija"
Title in English "Development Strategy for JSC "Nordik banka" Branches"
Department
Scientific advisor Dr.sc.ing. Aigars Laizāns
Reviewer Dr.oec. Nataļja Lāce, profesore
Abstract Melne L. AS "Nordik banka" filiāļu attīstības stratēģija: maģistra darbs / L. Melne, A. Laizāns. – Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts, Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma "Inovācijas un uzņēmējdarbība", 2015. – 82 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 82 lpp., tajā iekļauti 28 attēli, 4 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 24 avoti latviešu un 19 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt AS "Nordik banka" efektīvāku filiāļu attīstības stratēģiju, kā rezultātā tiktu palielināta filiāļu rentabilitāte. Pirmajā darba daļā aprobēti teorētiskie aspekti filiāļu izvērtēšanai un attīstības plānošanai. Otrajā darba daļā veikts AS "Nordik banka" filiāļu vispusīgs izvērtējums un pētījums par bankas mērķa klientu vajadzībām un vēlmēm attiecībā uz pakalpojumiem un apkalpošanu filiālēs. Trešajā darba daļā aplūkoti AS "Nordik banka" potenciālie filiāļu attīstības scenāriji, izvēlēts piemērotākais un efektīvākais attīstības scenārijs, kā arī izstrādāts tā ieviešanas plāns. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: AS "Nordik banka" filiāļu skaits ir optimāls, bet, lai uzlabotu efektivitāti, ir jāpārskata filiāļu formāts, atrašanās vieta un tajās piedāvātais produktu un pakalpojumu klāsts. Bankas kontaktu politika ir jāpielāgo klientu paradumiem un jāņem vērā veids, kā klienti vēlas risināt savas finanšu vajadzības. Pamatojoties uz veikto pētījumu, autore kā piemērotāko un efektīvāko AS "Nordik banka" filiāļu attīstības scenāriju virza digitālās bankas projektu. Saskaņā ar šo projektu filiāles ir jāaizstāj ar pašapkalpošanās centriem, kuros vairs nav nepieciešami darbinieku resursi, un jāievieš bankas mobilie centri. Savukārt jaunu klientu piesaiste ir jānovirza ārpakalpojumu aģentiem, kuri fokusētos uz uzņēmumu darbinieku piesaisti bankai.
Keywords Banka, attīstības stratēģija, filiāles
Keywords in English Bank, development strategy, branches
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 08.06.2015 11:08:40