Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "SIA “Mexa” biznesa modeļa pilnveidošana"
Nosaukums angļu valodā "Business Model Development for “Mexa” Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.sc.ing. Tālis Laizāns
Recenzents Dipl.phys.,MBA Māris Millers, vieslektors
Anotācija Zvagule L. SIA „Mexa” biznesa modeļa pilnveide: Maģistra darbs / L.Zvagule, T.Laizāns. – Rīga: RTU IEVF RUI Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2015. - 79.lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 79.lpp., tajā iekļauti 16 attēli un 5 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 8 avoti latviešu, 19 angļu valodā un 10 nepublicētie materiāli. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt SIA „Mexa” biznesa modeli. Pirmajā darba daļā autore analizēja dažādas biznesa modeļa teorijas un uzņēmuma iekšējās un ārējās vides analīzes metodes. Otrajā darba daļā autore analizēja SIA „Mexa” biznesa modeli par pamatu izmantojot Aleksandra Ostervaldera biznesa modeli Canvas. Tika analizēta uzņēmuma iekšējā un ārējā vide, par pamatu izmatojot SVID un PEST analīzes metodi. Tika sniegts ieskats Latvijas graudkopības nozares raksturojumā. Trešajā darba daļā autore izstrādāja SIA „Mexa” biznesa modeļa pilnveides iespējas par pamatu izmantojot Garija Hamela Biznesa koncepcijas inovācijas modeli. Tika sniegts finansiālais pamatojums un risku izvērtējums biznesa modeļa pilnveidei. Darba rezultātā tika izsecināts, ka SIA „Mexa” biznesa modeļa pilnveide paaugstinās uzņēmuma konkurētspēju mazo un vidējo klientu segmentā un turklāt, tas neprasa būtiskas investīcijas.
Atslēgas vārdi SIA „Mexa” biznesa modeļa pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā Business model development for the Company „Mexa” Ltd.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2015 09:55:00