Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "SIA “Mexa” biznesa modeļa pilnveidošana"
Title in English "Business Model Development for “Mexa” Ltd"
Department
Scientific advisor Mg.sc.ing. Tālis Laizāns
Reviewer Dipl.phys.,MBA Māris Millers, vieslektors
Abstract Zvagule L. SIA „Mexa” biznesa modeļa pilnveide: Maģistra darbs / L.Zvagule, T.Laizāns. – Rīga: RTU IEVF RUI Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2015. - 79.lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 79.lpp., tajā iekļauti 16 attēli un 5 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 8 avoti latviešu, 19 angļu valodā un 10 nepublicētie materiāli. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt SIA „Mexa” biznesa modeli. Pirmajā darba daļā autore analizēja dažādas biznesa modeļa teorijas un uzņēmuma iekšējās un ārējās vides analīzes metodes. Otrajā darba daļā autore analizēja SIA „Mexa” biznesa modeli par pamatu izmantojot Aleksandra Ostervaldera biznesa modeli Canvas. Tika analizēta uzņēmuma iekšējā un ārējā vide, par pamatu izmatojot SVID un PEST analīzes metodi. Tika sniegts ieskats Latvijas graudkopības nozares raksturojumā. Trešajā darba daļā autore izstrādāja SIA „Mexa” biznesa modeļa pilnveides iespējas par pamatu izmantojot Garija Hamela Biznesa koncepcijas inovācijas modeli. Tika sniegts finansiālais pamatojums un risku izvērtējums biznesa modeļa pilnveidei. Darba rezultātā tika izsecināts, ka SIA „Mexa” biznesa modeļa pilnveide paaugstinās uzņēmuma konkurētspēju mazo un vidējo klientu segmentā un turklāt, tas neprasa būtiskas investīcijas.
Keywords SIA „Mexa” biznesa modeļa pilnveide
Keywords in English Business model development for the Company „Mexa” Ltd.
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 08.06.2015 09:55:00