Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Privāta meža īpašuma apsaimniekošanas stratēģija"
Nosaukums angļu valodā "Private Forest Property Management Strategy"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing. Aigars Laizāns
Recenzents Dipl.ing.,MBA Modris Ozoliņš
Anotācija Skudra M.Privāta meža īpašuma apsaimniekošanas stratēģija: Maģistra darbs / M.Skudra, A.Laizāns. - Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība” 2015. 91 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, analītiskā un praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 91 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 16 tabulas un 7 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 43 avoti latviešu un 3 angļu valodā. Darbam pievienoti 11. Pielikumi uz 27 lapām. Darba mērķis ir izpētīt mežkopības ekonomikas aspektus Latvijā un izvēlēties optimālu privāta meža 90 ha īpašuma apsaimniekošanas stratēģiju. Darba teorētiskajā daļā aprakstītas meža dažādās vērtības, meža ekonomiskās vērtības noteikšanas metodes, meža apsaimniekošanā izmantoto tirgū pieejamo IT programmu apskats, stratēģiskās vadīšanas pamatprincipi, pielietota M.Portera piecu spēku metode ārējās vides analīzei un izpētīti pastāvošie biznesa modeļi mežu apsaimniekošanā. Darba analītiskajā daļā ir analizēti sekojoši īpašuma aspekti – iekšējā un ārējā vide, ekonomiskā vērtība, turpmākās attīstības modeļi, riska faktori un citi ārējās vides faktori, kas var ietekmēt Īpašuma apsaimniekošanu nākotnē. Darba praktiskajā daļā tiek izvēlēts atbilstošs biznesa modelis un analizētas vairākas šī attīstības modeļa stratēģijas. Pēc šo stratēģiju analīzes tiek izvēlēta optimālā stratēģija un aprakstīti tās mērķi, stratēģiskie un taktiskie pasākumi, kā arī ieviešanas un kontroles pasākumi.
Atslēgas vārdi meža apsaimniekošana, meža ekonomika, meža attīstības stratēģija, tagadnes vērtība
Atslēgas vārdi angļu valodā forest management, forest economy, strategy of forest development, net present value
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2015 09:07:23