Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "Privāta meža īpašuma apsaimniekošanas stratēģija"
Title in English "Private Forest Property Management Strategy"
Department
Scientific advisor Dr.sc.ing. Aigars Laizāns
Reviewer Dipl.ing.,MBA Modris Ozoliņš
Abstract Skudra M.Privāta meža īpašuma apsaimniekošanas stratēģija: Maģistra darbs / M.Skudra, A.Laizāns. - Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība” 2015. 91 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, analītiskā un praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 91 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 16 tabulas un 7 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 43 avoti latviešu un 3 angļu valodā. Darbam pievienoti 11. Pielikumi uz 27 lapām. Darba mērķis ir izpētīt mežkopības ekonomikas aspektus Latvijā un izvēlēties optimālu privāta meža 90 ha īpašuma apsaimniekošanas stratēģiju. Darba teorētiskajā daļā aprakstītas meža dažādās vērtības, meža ekonomiskās vērtības noteikšanas metodes, meža apsaimniekošanā izmantoto tirgū pieejamo IT programmu apskats, stratēģiskās vadīšanas pamatprincipi, pielietota M.Portera piecu spēku metode ārējās vides analīzei un izpētīti pastāvošie biznesa modeļi mežu apsaimniekošanā. Darba analītiskajā daļā ir analizēti sekojoši īpašuma aspekti – iekšējā un ārējā vide, ekonomiskā vērtība, turpmākās attīstības modeļi, riska faktori un citi ārējās vides faktori, kas var ietekmēt Īpašuma apsaimniekošanu nākotnē. Darba praktiskajā daļā tiek izvēlēts atbilstošs biznesa modelis un analizētas vairākas šī attīstības modeļa stratēģijas. Pēc šo stratēģiju analīzes tiek izvēlēta optimālā stratēģija un aprakstīti tās mērķi, stratēģiskie un taktiskie pasākumi, kā arī ieviešanas un kontroles pasākumi.
Keywords meža apsaimniekošana, meža ekonomika, meža attīstības stratēģija, tagadnes vērtība
Keywords in English forest management, forest economy, strategy of forest development, net present value
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 08.06.2015 09:07:23