Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Uzņēmuma SIA „CJZ” industriālo produktu tirdzniecības segmenta biznesa stratēģijas izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Company SIA „CJZ” Industrial Products Trade Segment Business Strategy Development"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dipl.phys., MBA Māris Millers
Recenzents Dr.oec. Deniss Ščeulovs, docents
Anotācija Bormanis M. SIA „CJZ” industriālo produktu tirdzniecības segmenta biznesa stratēģijas izstrāde: Maģistra darbs / M.Bormanis, M. Millers. – Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2015. - 106.lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 106 lpp., tajā iekļauti 31 attēls, 34 tabulas, 0 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 19 avoti latviešu, 4 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir sagatavot SIA “CJZ” industriālo produktu tirdzniecības segmenta biznesa stratēģiju. Pirmajā darba daļā, autors apskata un apkopo teoriju par biznesa stratēģijas veidošanu un ieviešanu, pārmaiņu vadību, kā arī uzņēmējdarbības vides analīžu veidiem. Otrajā darba daļā, autors veic pētījumu un analīzi, par uzņēmuma esošajiem finanšu darbības rezultātiem, salīdzinot tos ar tirgus, konkurentu, klientu un to pārstāvēto nozaru vēsturiskajiem rezultātiem un attīstības tendencēm. Trešajā darba daļā, autors, definē uzņēmuma vīziju un misiju, un mērķus. Veic uzņēmuma klientu aptauju. Apskata iespējamos biznesa attīstības virzienus un izvēlas piemērotākos. Izvēlēto attīstības virzienu ietvaros, izstrādā industriālo produktu biznesa stratēģiju, sastādot tās ieviešanai nepieciešamo procesu, laika un finanšu grafikus. Veic stratēģijas atdeves aprēķinu. Autora nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: • regulāra uzņēmējdarbības plānošana un analīze uzņēmumā, samazināja kopējo informāciju par tirgū notiekošajiem procesiem, kā arī neļauj uzņēmumam attīstīties; • noliktavas resursu nepilnvērtīga plānošana, veicina finanšu līdzekļu “iesaldēšanu” un salīdzinoši viduvēja produktu pieejamība no noliktavas, neļauj iegūt papildus apgrozījumu un peļņu, kā arī veicina regulārus ekspress pasūtījumus, tā papildus radot tirdzniecības izdevumus; • autora priekšlikums ir papildus izstrādāt uzņēmumam funkcionālo stratēģiju, lai uzņēmumā veiksmīgi tiktu izlietoti pieejamie finanšu līdzekļi un pilnveidotas uzņēmumā pastāvošās prasmes. Tas palīdzēs veiksmīgāk sasniegt biznesa stratēģijas līmenī nospraustos mērķus.
Atslēgas vārdi SIA „CJZ” industriālo produktu tirdzniecības segmenta biznesa stratēģijas izstrāde
Atslēgas vārdi angļu valodā Company SIA „CJZ” industrial products trade segment Business Strategy development
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2015 12:28:59