Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "Uzņēmuma SIA „CJZ” industriālo produktu tirdzniecības segmenta biznesa stratēģijas izstrāde"
Title in English "Company SIA „CJZ” Industrial Products Trade Segment Business Strategy Development"
Department
Scientific advisor Dipl.phys., MBA Māris Millers
Reviewer Dr.oec. Deniss Ščeulovs, docents
Abstract Bormanis M. SIA „CJZ” industriālo produktu tirdzniecības segmenta biznesa stratēģijas izstrāde: Maģistra darbs / M.Bormanis, M. Millers. – Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2015. - 106.lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 106 lpp., tajā iekļauti 31 attēls, 34 tabulas, 0 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 19 avoti latviešu, 4 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir sagatavot SIA “CJZ” industriālo produktu tirdzniecības segmenta biznesa stratēģiju. Pirmajā darba daļā, autors apskata un apkopo teoriju par biznesa stratēģijas veidošanu un ieviešanu, pārmaiņu vadību, kā arī uzņēmējdarbības vides analīžu veidiem. Otrajā darba daļā, autors veic pētījumu un analīzi, par uzņēmuma esošajiem finanšu darbības rezultātiem, salīdzinot tos ar tirgus, konkurentu, klientu un to pārstāvēto nozaru vēsturiskajiem rezultātiem un attīstības tendencēm. Trešajā darba daļā, autors, definē uzņēmuma vīziju un misiju, un mērķus. Veic uzņēmuma klientu aptauju. Apskata iespējamos biznesa attīstības virzienus un izvēlas piemērotākos. Izvēlēto attīstības virzienu ietvaros, izstrādā industriālo produktu biznesa stratēģiju, sastādot tās ieviešanai nepieciešamo procesu, laika un finanšu grafikus. Veic stratēģijas atdeves aprēķinu. Autora nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: • regulāra uzņēmējdarbības plānošana un analīze uzņēmumā, samazināja kopējo informāciju par tirgū notiekošajiem procesiem, kā arī neļauj uzņēmumam attīstīties; • noliktavas resursu nepilnvērtīga plānošana, veicina finanšu līdzekļu “iesaldēšanu” un salīdzinoši viduvēja produktu pieejamība no noliktavas, neļauj iegūt papildus apgrozījumu un peļņu, kā arī veicina regulārus ekspress pasūtījumus, tā papildus radot tirdzniecības izdevumus; • autora priekšlikums ir papildus izstrādāt uzņēmumam funkcionālo stratēģiju, lai uzņēmumā veiksmīgi tiktu izlietoti pieejamie finanšu līdzekļi un pilnveidotas uzņēmumā pastāvošās prasmes. Tas palīdzēs veiksmīgāk sasniegt biznesa stratēģijas līmenī nospraustos mērķus.
Keywords SIA „CJZ” industriālo produktu tirdzniecības segmenta biznesa stratēģijas izstrāde
Keywords in English Company SIA „CJZ” industrial products trade segment Business Strategy development
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 07.06.2015 12:28:59