Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "LED ielas gaismekļa kvalitātes rādītāju izvērtēšanas algoritma izveide Latvijas klimatiskajiem apstākļiem"
Nosaukums angļu valodā "The establishment of LED street luminaire quality indicators evaluation algorithm for Latvian climatic condotion"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs K.Bērziņa
Recenzents S.Ļeščenko
Anotācija Mārtiņa Magones maģistra darbs "LED ielas gaismekļa kvalitātes rādītāju izvērtēšanas algoritma izveide Latvijas klimatiskajiem apstākļiem" sniedz priekšstatu par LED ielas gaismekļa tehniskajiem parametriem un kvalitātes kritērijiem, kā arī darbā veikta trīs dažādu gaismekļu jaunas un lietotas stadijas elektrisko un fotometrisko parametru pārbaude saskaņā ar LM-79-08 metodi. Pēc pārbaudes datiem sniegts to izvērtējums un savstarpējais salīdzinājums. Ar katru gadu aizvien vairāk ielu apgaismē sāk izmantot LED tipa gaismekļus, taču to tehniskie parametri bieži vien ir neprecīzi un neatbilstoši standartu prasībām, kā rezultātā šī problēma ir par pamatu maģistra darba tēmai. Maģistra darba mērķis ir izpētīt un izanalizēt LED gaismekļa kalpošanas ilguma ietekmējošos faktorus un izvērtēt tehnisko parametru atbilstību un to izmaiņu ekspluatācijas laikā. Maģistra darba mērķa sasniegšanai ir veikta LED ielu gaismekļa normatīvo materiālu analīze, apkopoti gaismu emitējošo diožu gaismekļu kalpošanas ilguma ietekmējošie faktori un pārbaužu metodikas, kā arī sertificētā laboratorijā testēti trīs dažādi jaunas un lietotas stadijas gaismekļi. Darba pētījuma daļā ir veikti trīs dažādu jaunas un lietotas stadijas LED gaismekļu elektrisko un fotometrisko parametru pārbaudes saskaņā ar LM-79-08 metodiku. Pārbaužu rezultāti ir savstarpēji salīdzināti un izvērtēti. Nodaļas beigās ir izstrādāts gaismekļa kvalitātes kritēriju pārbaudes algoritms, kas balstīts uz normatīvajiem materiāliem un pārbaužu metodikām. Maģistra darbs sastāv no 81 lapaspuses, kopā ir 13 tabulas, 41 attēls, 1 blokshēma, 7 pielikumi un 32 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi LED apgaisme, fotometrisko īpašību pārbaude, ielas gaismeklis
Atslēgas vārdi angļu valodā LED lighting, photometric measurments, street luminaire
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2015 12:53:54