Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language "LED ielas gaismekļa kvalitātes rādītāju izvērtēšanas algoritma izveide Latvijas klimatiskajiem apstākļiem"
Title in English "The establishment of LED street luminaire quality indicators evaluation algorithm for Latvian climatic condotion"
Department 11200 Institute of Power Engineering
Scientific advisor K.Bērziņa
Reviewer S.Ļeščenko
Abstract Mārtiņa Magones maģistra darbs "LED ielas gaismekļa kvalitātes rādītāju izvērtēšanas algoritma izveide Latvijas klimatiskajiem apstākļiem" sniedz priekšstatu par LED ielas gaismekļa tehniskajiem parametriem un kvalitātes kritērijiem, kā arī darbā veikta trīs dažādu gaismekļu jaunas un lietotas stadijas elektrisko un fotometrisko parametru pārbaude saskaņā ar LM-79-08 metodi. Pēc pārbaudes datiem sniegts to izvērtējums un savstarpējais salīdzinājums. Ar katru gadu aizvien vairāk ielu apgaismē sāk izmantot LED tipa gaismekļus, taču to tehniskie parametri bieži vien ir neprecīzi un neatbilstoši standartu prasībām, kā rezultātā šī problēma ir par pamatu maģistra darba tēmai. Maģistra darba mērķis ir izpētīt un izanalizēt LED gaismekļa kalpošanas ilguma ietekmējošos faktorus un izvērtēt tehnisko parametru atbilstību un to izmaiņu ekspluatācijas laikā. Maģistra darba mērķa sasniegšanai ir veikta LED ielu gaismekļa normatīvo materiālu analīze, apkopoti gaismu emitējošo diožu gaismekļu kalpošanas ilguma ietekmējošie faktori un pārbaužu metodikas, kā arī sertificētā laboratorijā testēti trīs dažādi jaunas un lietotas stadijas gaismekļi. Darba pētījuma daļā ir veikti trīs dažādu jaunas un lietotas stadijas LED gaismekļu elektrisko un fotometrisko parametru pārbaudes saskaņā ar LM-79-08 metodiku. Pārbaužu rezultāti ir savstarpēji salīdzināti un izvērtēti. Nodaļas beigās ir izstrādāts gaismekļa kvalitātes kritēriju pārbaudes algoritms, kas balstīts uz normatīvajiem materiāliem un pārbaužu metodikām. Maģistra darbs sastāv no 81 lapaspuses, kopā ir 13 tabulas, 41 attēls, 1 blokshēma, 7 pielikumi un 32 literatūras avoti.
Keywords LED apgaisme, fotometrisko īpašību pārbaude, ielas gaismeklis
Keywords in English LED lighting, photometric measurments, street luminaire
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 05.06.2015 12:53:54