Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas ekonomiskais pamatojums
Nosaukums angļu valodā Apartment residential homes renovation economic justification
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Oskars Caune
Recenzents J.Grizāns, RD Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides ekonomikas nodaļa
Anotācija Diplomprojekts „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas ekonomiskais pamatojums” ir rakstīts, balstoties uz energoefektivitātes aktualitāti un pieaugošajām aktivitātēm gan valsts, gan globālā līmenī. Diplomprojektā tiek izvērtēta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kompleksas atjaunošanas nepieciešamība un ekonomiskais pamatojums. Diplomprojekts sastāv no 4 daļām – analītiskās, projektu aprēķina, tehnoloģiskās un darba un dabas aizsardzības daļas. Diplomprojekta analītiskajā daļā ir aprakstīti dažādi energoefektivitātes aspekti, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanas finansējuma modeļi, valsts atbalsta programma un līdz šim Latvijā, ERAF līdzfinansētu dzīvojamo māju atjaunošanas statistika. Projekta aprēķinu daļā autors ir veicis energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu PESTE-SVID analīzi, analizējot energoefektivitātes politisko, ekonomisko, sociālo, tehnoloģisko un ekoloģisko aspektu stiprās un vājās puses, iespējas un draudus. Autors ir veicis daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bērzu alejā 4, Saulkrastu novadā, Zvejniekciemā, norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu aprēķinu pirms un pēc ēkas kompleksas atjaunošanas. Finansiālo ieguldījumu atmaksāšanās laiku un iedzīvotāju finansiālos ieguvumus. Tehnoloģiskajā daļā ir aprakstīta nozīmīgākā tehniskā dokumentācija kā tehniskās apsekošanas atzinums un energoaudita pārskats, būvprojekts un būvniecības tāme, kas nepieciešama ēkas kompleksas atjaunošanas veikšanai. Biežāk pieļautās kļūdas dokumentācijas sagatavošanā. Darba un darba aizsardzības daļā tiek aplūkoti dažādi riski, ar kuriem nākas saskarties, veicot vai koordinējot, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kompleksu atjaunošanu. Diplomprojekta grafiskajā daļā ir apkopotas tabulas un attēli, kas ir izmantoti diplomprojektā. Diplomprojekta kopējais apjoms ir 94 lapas, iekļaujot 10 attēli un 12 tabulas.
Atslēgas vārdi Māju kompleksa atjaunošana, māju atjaunošanas ekonomiskais pamatojums, māju atjaunošanas tehniskā dokumentācija, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu aspekti
Atslēgas vārdi angļu valodā House complex renovation, house renovation economic justification, house renovation technical documentation, aspects of energy efficiency improvement measures
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2015 10:15:50