Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas ekonomiskais pamatojums
Title in English Apartment residential homes renovation economic justification
Department 22501 Department of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics and Management
Scientific advisor Oskars Caune
Reviewer J.Grizāns, RD Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Pilsētvides ekonomikas nodaļa
Abstract Diplomprojekts „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas ekonomiskais pamatojums” ir rakstīts, balstoties uz energoefektivitātes aktualitāti un pieaugošajām aktivitātēm gan valsts, gan globālā līmenī. Diplomprojektā tiek izvērtēta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kompleksas atjaunošanas nepieciešamība un ekonomiskais pamatojums. Diplomprojekts sastāv no 4 daļām – analītiskās, projektu aprēķina, tehnoloģiskās un darba un dabas aizsardzības daļas. Diplomprojekta analītiskajā daļā ir aprakstīti dažādi energoefektivitātes aspekti, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanas finansējuma modeļi, valsts atbalsta programma un līdz šim Latvijā, ERAF līdzfinansētu dzīvojamo māju atjaunošanas statistika. Projekta aprēķinu daļā autors ir veicis energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu PESTE-SVID analīzi, analizējot energoefektivitātes politisko, ekonomisko, sociālo, tehnoloģisko un ekoloģisko aspektu stiprās un vājās puses, iespējas un draudus. Autors ir veicis daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bērzu alejā 4, Saulkrastu novadā, Zvejniekciemā, norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu aprēķinu pirms un pēc ēkas kompleksas atjaunošanas. Finansiālo ieguldījumu atmaksāšanās laiku un iedzīvotāju finansiālos ieguvumus. Tehnoloģiskajā daļā ir aprakstīta nozīmīgākā tehniskā dokumentācija kā tehniskās apsekošanas atzinums un energoaudita pārskats, būvprojekts un būvniecības tāme, kas nepieciešama ēkas kompleksas atjaunošanas veikšanai. Biežāk pieļautās kļūdas dokumentācijas sagatavošanā. Darba un darba aizsardzības daļā tiek aplūkoti dažādi riski, ar kuriem nākas saskarties, veicot vai koordinējot, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kompleksu atjaunošanu. Diplomprojekta grafiskajā daļā ir apkopotas tabulas un attēli, kas ir izmantoti diplomprojektā. Diplomprojekta kopējais apjoms ir 94 lapas, iekļaujot 10 attēli un 12 tabulas.
Keywords Māju kompleksa atjaunošana, māju atjaunošanas ekonomiskais pamatojums, māju atjaunošanas tehniskā dokumentācija, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu aspekti
Keywords in English House complex renovation, house renovation economic justification, house renovation technical documentation, aspects of energy efficiency improvement measures
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 05.06.2015 10:15:50