Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Komercīpašumu pārvaldības procesu pilnveidošanas tehniski ekonomiskais pamatojums Rīgā
Nosaukums angļu valodā Feasibility for improvement in commercial management process in Riga
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Kristīne Fedotova
Recenzents A.Tambovcevs, SIA Ruukki Latvija
Anotācija Darba autora Jāņa Sautiņa diplomprojekta tēma „Komercīpašumu pārvaldības procesu tehniski ekonomiskais pamatojums Rīgā” izvēlēta, balstoties uz aktualitāti samazināt komercīpašumu pārvaldības izmaksas, saglabājot vai uzlabojot īpašuma ekspluatācijas līmeni un komercīpašuma lietotājiem sniegto servisu. Darbā ir izklāstīts materiāls par komercīpašuma juridisko būtību un klasifikāciju, situāciju komercīpašumu nomas tirgū Rīgā, komercīpašumu pārvaldības procesu izmaksu ietekmējošajiem faktoriem, kā arī iespējamiem komercīpašumu pārvaldības procesu efektivitātes paaugstināšanas risinājumiem. Diplomdarba izvirzītais galvenais mērķis ir noteikt komercīpašuma pārvaldības procesu efektivitātes paaugstināšanas veidus un iespējamos risinājumus. Darbs sastāv no četrām daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķina daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas. Analītiskajā daļā tiek aplūkota vispārīgā informācija par komercīpašumu tirgu Rīgā, pievēršot uzmanību tikai biroju un noliktavu platībām. Tiek aplūkots arī komercīpašuma jēdziens un tiesiskā būtība, kā arī galvenie komercīpašumu pārvaldības procesu ietekmējošie faktori un galvenās pārvaldīšanas izmaksas. Projekta aprēķina daļā veikta autora izvēlētā komercīpašuma pārvaldīšanas efektivitātes analīze, analizējot pārvaldības procesu, komercīpašuma izmaksas/ieņēmumus. Tehnoloģiskā daļa ietver darba Projekta daļā apskatītā komercīpašuma pārvaldīšanas procesu efektivitātes paaugstināšanas risinājumu izstrādi, to ekonomisko pamatojumu. Darba un dabas aizsardzības daļā ietverta informācija darba drošības regulējošo LR likumdošanu un normatīvajiem aktiem, kā arī Vides aizsardzības normu ievērošanu. Diplomprojekta grafiskā daļā ietverta informācija par diplomprojekta izstrādāšanas gaitā iegūtajiem rezultātiem. Diplomprojekta apjoms ir 85 lappuses, neskaitot pielikumus. Diplomprojektā tika iekļautas 23 tabulas un 14 attēli. Kopumā izmantoti 28 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Komercīpašums, pārvaldība, komercīpašumu pārvaldība, pārvaldības process, tehniski ekonomiskais pamatojums
Atslēgas vārdi angļu valodā Feasibility, commercial property, management, property management, feasibility for improvement
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2015 09:34:46