Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Komercīpašumu pārvaldības procesu pilnveidošanas tehniski ekonomiskais pamatojums Rīgā
Title in English Feasibility for improvement in commercial management process in Riga
Department 22501 Department of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics and Management
Scientific advisor Kristīne Fedotova
Reviewer A.Tambovcevs, SIA Ruukki Latvija
Abstract Darba autora Jāņa Sautiņa diplomprojekta tēma „Komercīpašumu pārvaldības procesu tehniski ekonomiskais pamatojums Rīgā” izvēlēta, balstoties uz aktualitāti samazināt komercīpašumu pārvaldības izmaksas, saglabājot vai uzlabojot īpašuma ekspluatācijas līmeni un komercīpašuma lietotājiem sniegto servisu. Darbā ir izklāstīts materiāls par komercīpašuma juridisko būtību un klasifikāciju, situāciju komercīpašumu nomas tirgū Rīgā, komercīpašumu pārvaldības procesu izmaksu ietekmējošajiem faktoriem, kā arī iespējamiem komercīpašumu pārvaldības procesu efektivitātes paaugstināšanas risinājumiem. Diplomdarba izvirzītais galvenais mērķis ir noteikt komercīpašuma pārvaldības procesu efektivitātes paaugstināšanas veidus un iespējamos risinājumus. Darbs sastāv no četrām daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķina daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas. Analītiskajā daļā tiek aplūkota vispārīgā informācija par komercīpašumu tirgu Rīgā, pievēršot uzmanību tikai biroju un noliktavu platībām. Tiek aplūkots arī komercīpašuma jēdziens un tiesiskā būtība, kā arī galvenie komercīpašumu pārvaldības procesu ietekmējošie faktori un galvenās pārvaldīšanas izmaksas. Projekta aprēķina daļā veikta autora izvēlētā komercīpašuma pārvaldīšanas efektivitātes analīze, analizējot pārvaldības procesu, komercīpašuma izmaksas/ieņēmumus. Tehnoloģiskā daļa ietver darba Projekta daļā apskatītā komercīpašuma pārvaldīšanas procesu efektivitātes paaugstināšanas risinājumu izstrādi, to ekonomisko pamatojumu. Darba un dabas aizsardzības daļā ietverta informācija darba drošības regulējošo LR likumdošanu un normatīvajiem aktiem, kā arī Vides aizsardzības normu ievērošanu. Diplomprojekta grafiskā daļā ietverta informācija par diplomprojekta izstrādāšanas gaitā iegūtajiem rezultātiem. Diplomprojekta apjoms ir 85 lappuses, neskaitot pielikumus. Diplomprojektā tika iekļautas 23 tabulas un 14 attēli. Kopumā izmantoti 28 literatūras avoti.
Keywords Komercīpašums, pārvaldība, komercīpašumu pārvaldība, pārvaldības process, tehniski ekonomiskais pamatojums
Keywords in English Feasibility, commercial property, management, property management, feasibility for improvement
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 05.06.2015 09:34:46