Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
Nosaukums "Di Pietro pneimatiskā dzinēja izpēte un praktiskais pielietojums cilvēku pārvietošanai pilsētas vidē"
Nosaukums angļu valodā "Research on Di Pietro Pneumatic Engire and Its Practical Application in Urban Environment"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Māris Eiduks
Recenzents Vitālijs Beresņevičs, asociētais profesors
Anotācija ANOTĀCIJA Di Pietro pneimatiskā dzinēja izpēte un praktiskais pielietojums cilvēku pārvietošanai pilsētas vidē. Darbs veidots kā noslēguma darbs bakalaura akadēmiskajām studijām RTU Mehānikas institūta Transporta un mašīnzinību fakultātē. Darbs ir veltīts vienkāršotai Di Pietro pneimatiskā dzinēja izveidei, kā arī izveidotā modeļa testēšanai, lai secinātu, vai ir iespējams to racionāli izmantot kā automatizētu pārvietošanās līdzekli. Darba teorētiskajā daļā apskatīti alternatīvie varianti ekoloģiski draudzīgiem automobiļiem, kā arī aprakstīti pneimatisko dzinēju pamatprincipi un salīdzināti dažādi risinājumi. Papildus tiek iztirzāts arī variants, kad šāds dzinējs nomaina tradicionālos dzinējus, un kādas sekas tas atstāj uz apkārtējo vidi. Praktiskajā daļā izveidots vienkāršots Di Pietro pneimatiskā dzinēja modelis, izmantojot datorprogrammu SolidWorks, kā arī pēc šī modeļa tiek izveidots reāls modelis. Tālāk seko reālā modeļa montēšana un izpēte. Pēc iegūtajiem rezultātiem tika noteiktas nepieciešamās lietas, lai uzlabotu efektivitāti, un izveidotas aptuvenās izmaksas šāda dzinēja izveidošanai. Pēc tam tika izpētīta iespēja savienot šo dzinēju ar skrejriteni, kā arī aprēķinātas galīgās izmaksas šādam projektam. Izmantojot iegūtos rezultātus, ir novērtēts šāda dzinēja izmantošanas praktisks pielietojums pilsētvides apstākļos. Darba autors Sandris Cīrulis. Darbs sastāv no ievada, galvenajām sadaļām, praktiskās daļas, secinājumiem, izmantotās literatūras saraksta un pielikumiem. Darba apjoms: 51 lpp. teksts, 64 attēli un 2 pielikumi diskā. Darbā izmantoti 15 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi ekoloģiski draudzīgs transprts, pneimatika, pneimo motors
Atslēgas vārdi angļu valodā ecologically friendly transportation, pneumatics, pneumo motors
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2015 00:24:31