Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Engineering Technology, Mechanics and Mechanical Engineering
Title in original language "Di Pietro pneimatiskā dzinēja izpēte un praktiskais pielietojums cilvēku pārvietošanai pilsētas vidē"
Title in English "Research on Di Pietro Pneumatic Engire and Its Practical Application in Urban Environment"
Department 15300 Institute of Mechanics
Scientific advisor Māris Eiduks
Reviewer Vitālijs Beresņevičs, asociētais profesors
Abstract ANOTĀCIJA Di Pietro pneimatiskā dzinēja izpēte un praktiskais pielietojums cilvēku pārvietošanai pilsētas vidē. Darbs veidots kā noslēguma darbs bakalaura akadēmiskajām studijām RTU Mehānikas institūta Transporta un mašīnzinību fakultātē. Darbs ir veltīts vienkāršotai Di Pietro pneimatiskā dzinēja izveidei, kā arī izveidotā modeļa testēšanai, lai secinātu, vai ir iespējams to racionāli izmantot kā automatizētu pārvietošanās līdzekli. Darba teorētiskajā daļā apskatīti alternatīvie varianti ekoloģiski draudzīgiem automobiļiem, kā arī aprakstīti pneimatisko dzinēju pamatprincipi un salīdzināti dažādi risinājumi. Papildus tiek iztirzāts arī variants, kad šāds dzinējs nomaina tradicionālos dzinējus, un kādas sekas tas atstāj uz apkārtējo vidi. Praktiskajā daļā izveidots vienkāršots Di Pietro pneimatiskā dzinēja modelis, izmantojot datorprogrammu SolidWorks, kā arī pēc šī modeļa tiek izveidots reāls modelis. Tālāk seko reālā modeļa montēšana un izpēte. Pēc iegūtajiem rezultātiem tika noteiktas nepieciešamās lietas, lai uzlabotu efektivitāti, un izveidotas aptuvenās izmaksas šāda dzinēja izveidošanai. Pēc tam tika izpētīta iespēja savienot šo dzinēju ar skrejriteni, kā arī aprēķinātas galīgās izmaksas šādam projektam. Izmantojot iegūtos rezultātus, ir novērtēts šāda dzinēja izmantošanas praktisks pielietojums pilsētvides apstākļos. Darba autors Sandris Cīrulis. Darbs sastāv no ievada, galvenajām sadaļām, praktiskās daļas, secinājumiem, izmantotās literatūras saraksta un pielikumiem. Darba apjoms: 51 lpp. teksts, 64 attēli un 2 pielikumi diskā. Darbā izmantoti 15 informācijas avoti.
Keywords ekoloģiski draudzīgs transprts, pneimatika, pneimo motors
Keywords in English ecologically friendly transportation, pneumatics, pneumo motors
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 05.06.2015 00:24:31