Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Modeļu vadāmās programmatūras atbalsta rīku salīdzinājums modeļu datu apmaiņas kontekstā
Nosaukums angļu valodā Comparison of Model Driven Software Support Tools in the Context of Model Data Exchange
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs O.Ņikiforova
Recenzents Dr.sc.ing., asoc.prof. Ē.Asņina, RTU LDK
Anotācija Modeļu vadāmās programmatūras izstrādes (angl. Model Driven Software Development – MDSD) laikā tiek izmantoti dažādi modelēšanas rīki. Izstrādātājiem var rasties nepieciešamība vienā rīkā izstrādātos modeļus atvērt un izmantot kādā citā rīkā. Plaši pazīstams standarts, kas tiek izmantots MDSD atbalsta rīkos modeļu apmaiņai, ir objektu vadības grupas (angl. Object Management Group – OMG) izstrādātais XMI (angl. XML Metadata Interchange). Lai izvērtētu modelēšanas rīku modeļu apmaiņas spēju, 2009. gadā tika izveidota modeļu savstarpējās apmaiņas darba grupa (angl. Model Interchange Working Group – MIWG). Kā viens no MIWG darba rezultātiem tika publicēts testpiemēru kopums un validācijas rīks, kas pārbauda, cik lielā mērā tajā ievadītā XMI datne atbilst kādam no testa piemēriem. Validācijas rīkā iespējams ievadīt XMI datni ar modeli, un tas parāda, cik daudz un kāda veida validācijas kļūdas pret XMI standartu un norādīto testa piemēru tika atrastas. Maģistra darbā, balstoties uz MIWG piedāvātajiem testu piemēriem un validācijas rīkā atklāto kļūdu skaitu, tiek salīdzinātas modelēšanas rīku eksportētās XMI datnes ar modeļiem. Maģistra darba mērķis ir ar validācijas rīku noteikt kļūdu ietekmi uz MDSD rīku apmaiņas spējām un salīdzināt MDSD rīkus modeļu apmaiņas kontekstā. Darbā tiek izvērtēts, vai ar validācijas rīku iespējams noteikt, cik labas modeļu apmaiņas spējas piemīt modelēšanas rīkam. Dokumentā ir 57 lappuses, 31 attēls, 5 tabulas, 4 pielikumi un 48 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi modeļu vadāmā programmatūras izstrāde, modeļu apmaiņa, XMI standarts, UML modelēšanas rīks
Atslēgas vārdi angļu valodā model-driven software development, model interchange, XMI standard, UML modelling tool
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2015 12:48:22