Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Modeļu vadāmās programmatūras atbalsta rīku salīdzinājums modeļu datu apmaiņas kontekstā
Title in English Comparison of Model Driven Software Support Tools in the Context of Model Data Exchange
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor O.Ņikiforova
Reviewer Dr.sc.ing., asoc.prof. Ē.Asņina, RTU LDK
Abstract Modeļu vadāmās programmatūras izstrādes (angl. Model Driven Software Development – MDSD) laikā tiek izmantoti dažādi modelēšanas rīki. Izstrādātājiem var rasties nepieciešamība vienā rīkā izstrādātos modeļus atvērt un izmantot kādā citā rīkā. Plaši pazīstams standarts, kas tiek izmantots MDSD atbalsta rīkos modeļu apmaiņai, ir objektu vadības grupas (angl. Object Management Group – OMG) izstrādātais XMI (angl. XML Metadata Interchange). Lai izvērtētu modelēšanas rīku modeļu apmaiņas spēju, 2009. gadā tika izveidota modeļu savstarpējās apmaiņas darba grupa (angl. Model Interchange Working Group – MIWG). Kā viens no MIWG darba rezultātiem tika publicēts testpiemēru kopums un validācijas rīks, kas pārbauda, cik lielā mērā tajā ievadītā XMI datne atbilst kādam no testa piemēriem. Validācijas rīkā iespējams ievadīt XMI datni ar modeli, un tas parāda, cik daudz un kāda veida validācijas kļūdas pret XMI standartu un norādīto testa piemēru tika atrastas. Maģistra darbā, balstoties uz MIWG piedāvātajiem testu piemēriem un validācijas rīkā atklāto kļūdu skaitu, tiek salīdzinātas modelēšanas rīku eksportētās XMI datnes ar modeļiem. Maģistra darba mērķis ir ar validācijas rīku noteikt kļūdu ietekmi uz MDSD rīku apmaiņas spējām un salīdzināt MDSD rīkus modeļu apmaiņas kontekstā. Darbā tiek izvērtēts, vai ar validācijas rīku iespējams noteikt, cik labas modeļu apmaiņas spējas piemīt modelēšanas rīkam. Dokumentā ir 57 lappuses, 31 attēls, 5 tabulas, 4 pielikumi un 48 nosaukumu informācijas avoti.
Keywords modeļu vadāmā programmatūras izstrāde, modeļu apmaiņa, XMI standarts, UML modelēšanas rīks
Keywords in English model-driven software development, model interchange, XMI standard, UML modelling tool
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 04.06.2015 12:48:22