Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Projektu pārvaldības tīmekļa lietotnes izstrāde ar „Laravel PHP” ietvaru
Nosaukums angļu valodā Development of Project Management Web Application with Laravel PHP Framework
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
Recenzents Mg. sc. ing. Olga Kotova
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir izpētīt Laravel PHP ietvaru salīdzinājumā ar citiem tīmekļa izstrādes risinājumiem un noskaidrot tā funkcionālās iespējas projektu pārvaldības tīmekļa lietotņu izstrādē. Galvenie darba uzdevumi ir: • veikt pārskatu par tīmekļa risinājumu izstrādes pieeju un tehnoloģiju attīstības vēsturi, pašreizējo situāciju un nākotnes tendencēm; • izpētīt Laravel PHP ietvara strukturālos un funkcionālos principus; • izstrādāt un izvērtēt projektu pārvaldības tīmekļa lietotnes prototipu. Bakalaura darbs sastāv no ievada, piecām nodaļām, secinājumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta. Pirmajā nodaļā tiek izklāstīts par Laravel ietvara galveno funkcionalitāti, arhitektūru, kā arī galvenajiem ietvara rīkiem. Otrajā nodaļā aprakstīta „Modelis-skats-kontrolieris” koncepcija, kas ir pamatā visiem PHP programmēšanas valodas ietvariem. Trešajā nodaļā tiek veikts pētījums, salīdzinot Laravel ietvaru ar iepriekšējām šī ietvara versijām, ar citiem ietvariem un analizējot citus ietvara parametrus. Ceturtajā nodaļā tiek apskatīta Laravel ietvara uzstādīšana un viss, kas nepieciešams, lai veiksmīgi strādātu ar šo ietvaru. Piektā nodaļa ir veltīta projekta pārvaldības tīmekļa lietotnes izveidošanas procesa aprakstīšanai. Nodaļa ietver ilustrācijas ar izveidotās lietotnes koda fragmentiem. Izvirzītais darba mērķis un uzdevumi tika sekmīgi izpildīti. Balstoties uz autora programmēšanas pieredzi un pieejamo literatūru, tika izvērtēti galvenie projekta pārvaldības tīmekļa lietotnes principi un veikta lietotnes izstrāde. Darba apjoms - 60. lpp., 1 tabula, 32 attēli.
Atslēgas vārdi Laravel, ietvars, PHP, projekta pārvaldības tīmekļa lietotne
Atslēgas vārdi angļu valodā Laravel, framework, PHP, project management web application
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2015 11:55:56