Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Projektu pārvaldības tīmekļa lietotnes izstrāde ar „Laravel PHP” ietvaru
Title in English Development of Project Management Web Application with Laravel PHP Framework
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
Reviewer Mg. sc. ing. Olga Kotova
Abstract Bakalaura darba mērķis ir izpētīt Laravel PHP ietvaru salīdzinājumā ar citiem tīmekļa izstrādes risinājumiem un noskaidrot tā funkcionālās iespējas projektu pārvaldības tīmekļa lietotņu izstrādē. Galvenie darba uzdevumi ir: • veikt pārskatu par tīmekļa risinājumu izstrādes pieeju un tehnoloģiju attīstības vēsturi, pašreizējo situāciju un nākotnes tendencēm; • izpētīt Laravel PHP ietvara strukturālos un funkcionālos principus; • izstrādāt un izvērtēt projektu pārvaldības tīmekļa lietotnes prototipu. Bakalaura darbs sastāv no ievada, piecām nodaļām, secinājumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta. Pirmajā nodaļā tiek izklāstīts par Laravel ietvara galveno funkcionalitāti, arhitektūru, kā arī galvenajiem ietvara rīkiem. Otrajā nodaļā aprakstīta „Modelis-skats-kontrolieris” koncepcija, kas ir pamatā visiem PHP programmēšanas valodas ietvariem. Trešajā nodaļā tiek veikts pētījums, salīdzinot Laravel ietvaru ar iepriekšējām šī ietvara versijām, ar citiem ietvariem un analizējot citus ietvara parametrus. Ceturtajā nodaļā tiek apskatīta Laravel ietvara uzstādīšana un viss, kas nepieciešams, lai veiksmīgi strādātu ar šo ietvaru. Piektā nodaļa ir veltīta projekta pārvaldības tīmekļa lietotnes izveidošanas procesa aprakstīšanai. Nodaļa ietver ilustrācijas ar izveidotās lietotnes koda fragmentiem. Izvirzītais darba mērķis un uzdevumi tika sekmīgi izpildīti. Balstoties uz autora programmēšanas pieredzi un pieejamo literatūru, tika izvērtēti galvenie projekta pārvaldības tīmekļa lietotnes principi un veikta lietotnes izstrāde. Darba apjoms - 60. lpp., 1 tabula, 32 attēli.
Keywords Laravel, ietvars, PHP, projekta pārvaldības tīmekļa lietotne
Keywords in English Laravel, framework, PHP, project management web application
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 04.06.2015 11:55:56