Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Vidi degradējošu būvju atjaunošanas problēmas un risinājumi
Nosaukums angļu valodā Restoration problems and solutions of the environment degrading constructions
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Kristīne Fedotova
Recenzents A.Tambovcevs, SIA Ruukki Latvija
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir „Vidi degradējošu būvju atjaunošanas problēmas un risinājumi”. Maģistra darba mērķis ir izanalizējot, vidi degradējošu būvju atjaunošanas tiesiski ekonomiskā regulējuma aspektus, identificēt problēmas, kas kavē vidi degradējošu būvju atjaunošanu, un sniegt priekšlikumus šo problēmu risināšanai. Analītiskajā daļā sniegts vispārējs raksturojums par būvēm, būvēm ar kultūrvēsturisku nozīmi un vidi degradējošām būvēm. Darba ietvaros tiek veikta situācijas analīze, lai noskaidrotu galvenos iemeslus vidi degradējošu būvju sliktajam tehniskajam stāvoklim, un to rašanās cēloņus. Identificētas problēmu grupas, kas kavē vidi degradējošu būvju atjaunošanas procesu. Izvērtēti atsevišķi Eiropas Savienības pilsētu risinājumi veiksmīgai kultūrvēsturisku būvju saglabāšanai. Teorētiskajā daļā raksturoti un izvērtēti normatīvie akti, kuri ietekmē kultūrvēsturisku būvju uzturēšanu, atjaunošanu un saglabāšanu. Analizēta Latvijas Republikas likumdošana, kas saistīta ar kultūras pieminekļu atjaunošanas un saglabāšanas darbībām. Maģistra darba praktiskajā daļā pētīta konkrētas būves vēsture un tajā veiktie uzturēšanas darbi, kas ir spilgts piemērs galveno problēmu identificēšanā. Piedāvāti risinājumi analītiskajā daļā identificētajām problēmām. Maģistra darba apjoms ir 89 lappuses. Darbā iekļautas 7 tabulas, 18 attēli, izmantotās literatūras un avotu sarakstā iekļauti 41 avoti.
Atslēgas vārdi vidi degradējošu būvju atjaunošana
Atslēgas vārdi angļu valodā environment degrading structures
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2015 11:13:40