Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Vidi degradējošu būvju atjaunošanas problēmas un risinājumi
Title in English Restoration problems and solutions of the environment degrading constructions
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor Kristīne Fedotova
Reviewer A.Tambovcevs, SIA Ruukki Latvija
Abstract Maģistra darba nosaukums ir „Vidi degradējošu būvju atjaunošanas problēmas un risinājumi”. Maģistra darba mērķis ir izanalizējot, vidi degradējošu būvju atjaunošanas tiesiski ekonomiskā regulējuma aspektus, identificēt problēmas, kas kavē vidi degradējošu būvju atjaunošanu, un sniegt priekšlikumus šo problēmu risināšanai. Analītiskajā daļā sniegts vispārējs raksturojums par būvēm, būvēm ar kultūrvēsturisku nozīmi un vidi degradējošām būvēm. Darba ietvaros tiek veikta situācijas analīze, lai noskaidrotu galvenos iemeslus vidi degradējošu būvju sliktajam tehniskajam stāvoklim, un to rašanās cēloņus. Identificētas problēmu grupas, kas kavē vidi degradējošu būvju atjaunošanas procesu. Izvērtēti atsevišķi Eiropas Savienības pilsētu risinājumi veiksmīgai kultūrvēsturisku būvju saglabāšanai. Teorētiskajā daļā raksturoti un izvērtēti normatīvie akti, kuri ietekmē kultūrvēsturisku būvju uzturēšanu, atjaunošanu un saglabāšanu. Analizēta Latvijas Republikas likumdošana, kas saistīta ar kultūras pieminekļu atjaunošanas un saglabāšanas darbībām. Maģistra darba praktiskajā daļā pētīta konkrētas būves vēsture un tajā veiktie uzturēšanas darbi, kas ir spilgts piemērs galveno problēmu identificēšanā. Piedāvāti risinājumi analītiskajā daļā identificētajām problēmām. Maģistra darba apjoms ir 89 lappuses. Darbā iekļautas 7 tabulas, 18 attēli, izmantotās literatūras un avotu sarakstā iekļauti 41 avoti.
Keywords vidi degradējošu būvju atjaunošana
Keywords in English environment degrading structures
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 04.06.2015 11:13:40