Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Pārvaldīšanas pakalpojumu finansiālā izvērtēšana
Nosaukums angļu valodā Financial evaluation of administration services
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Baiba Pļaviņa
Recenzents I.Geipele, Rīgas Tehniskā universitāte
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studenta Armanda Verkulēviča diplomprojekta tēma “Pārvaldīšanas pakalpojumu finansiālā izvērtēšana” izvēlēta, balstoties uz pārvaldīšanas pakalpojumu kvalitātes un izmaksu mijiedarbības aktualitāti. Apsaimniekošanas izmaksas ietekmē daudzi faktori, šos faktorus varētu dalīt divās daļās – ārējie faktori kā, piemēram, energoresursu cenas, iekšējie kā, piemēram, telpu un teritorijas uzkopšanas modeļa izvēle. Darba mērķis ir pierādīt, ka pāreja uz ārpakalpojumu piesaisti Rīgas Tehniskās universitātes telpu un teritorijas uzkopšanā ir saimnieciski un finansiāli efektīvāka un izdevīgāka, nekā pašu spēkiem organizēta uzkopšana. Darbs sastāv no piecām daļām: 1. analītiskās daļas; 2. projekta aprēķinu daļas; 3. tehnoloģiskās daļas; 4. darba un dabas aizsardzības daļas. 5. grafiskā daļa Analītiskajā daļā tiek apkopota vispārīga informācija par nekustamā īpašuma pārvaldīšanas pakalpojumu būtību ietekmējošajiem faktoriem un izmaksu tendencēm. Projektu aprēķinu daļā tiek veikta dažādu apsaimniekošanas modeļu salīdzināšana un izvērtēšana pēc saimnieciskās gan finansiālās efektivitātes. Tiek salīdzināti apsaimniekošanas uzņēmumu sniegtie pakalpojumi un izvērtēti apsaimniekošanas uzņēmuma izvēles kritēriji. Tehnoloģiskajā daļā tiek veikta konkrētu Rīgas Tehniskās universitātes ēku un teritorijas uzkopšanas izvērtēšana. Tiek apskatītas divas dažādas ēkas ar dažādiem uzkopšanas modeļiem, pirmajā gadījumā tiek veikta uzkopšanas programmas izstrāde atbilstoši šī brīža situācijai, ar mērķi iesniegt šo programmu apsaimniekošanas uzņēmumiem finanšu piedāvājumus saņemšanai. Tiek salīdzināti iesniegtie finanšu piedāvājumi ar šībrīža izmaksām, kā rezultātā tiek izvērtēta modeļu maiņas efektivitāte. Otrajā gadījumā veikt teorētiskus aprēķinus un izvērtējumus, kā rezultātā izvēlēties efektīvāko uzkopšanas modeli. Darba un dabas aizsardzības daļa tiek apskatīti darba riska novērtējumi nekustamā īpašuma pārvaldnieka profesijā, kā arī darba drošība jumtu tīrīšanas darbos. Darba apjoms ir 72 lappuses. Darbā tika iekļautas 19 tabulas. Kopumā izmantoti 29 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi pārvaldīšana, apsaimniekošana, nekustamais īpašums
Atslēgas vārdi angļu valodā management, real Estate
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2015 11:02:14