Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Sabiedrisko ēku inženierkomunikāciju ilgtspējīga pārvaldīšana, problēmas, to risinājumi
Nosaukums angļu valodā Sustainable managment of technical systems in public buildings, problems and solutions
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ineta Geipele
Recenzents G.Actiņa, Fizikālās enerģētikas institūts
Anotācija Diplomprojekta tēma ir „Sabiedrisko ēku inženierkomunikāciju ilgtspējīga pārvaldīšana, problēmas, to risinājumi”. Diplomprojektā izvirzītie uzdevumi ir izpētīt Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas ir attiecināmi uz sabiedrisko ēku pārvaldīšanu un inženierkomunikāciju ekspluatāciju; izpētīt pieejamo informāciju par ilgtspējīgu attīstību, tās nozīmi nekustamā īpašuma pārvaldīšanas procesā; gūt ieskatu Latvijas pašreizējā ekonomiskajā situācijā; aprēķināt apkalpošanas izmaksas ventilācijas, kondicionēšanas un dzesēšanas sistēmām; izstrādāt tehnoloģisko karti sabiedriskās ēkas inženierkomunikāciju uzturēšanai; noteikt ražotāju izstrādāto servisa instrukciju nozīmi inženiertehnisko iekārtu ekspluatācijā; izstrādāt ierosinājumus un priekšlikumus sabiedriskās ēkas inženierkomunikāciju pārvaldīšanas un uzturēšanas procesa uzlabošanai. Diplomprojekts ir izstrādāts latviešu valodā un sastāv no četrām daļām: 1. Analītiskā daļa – autors aplūko kādi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvi akti regulē sabiedrisko ēku pārvaldīšanu, raksturo pārvaldīšanas procesa ilgtspēju un nosaka sabiedrisko ēku apsaimniekošanas aktualitātes. 2. Projekta aprēķinu daļa – aplūko nozīmīgākos ekonomiskos rādītājus valstī, aprēķina inženiertehnisko sistēmu uzturēšanas izmaksas. 3. Tehnoloģiskā daļa – tiek aplūkota pārvaldīšanas procesa ilgtspēja un izstrādāta tehnoloģiskā karte. 4. Darba un dabas aizsardzības daļa - tiek aplūkoti iespējamie darba vides riski dabas aizsardzības politika. Diplomprojekta izstrādes laikā tiek izdarīts secinājums, ka galvenais aspekts inženierkomunikāciju ilgtspējīgā pārvaldīšanā ir sistemātisks serviss, ar pārplānotām sistēmu rekonstrukcijām un modernizāciju. Diplomprojekta aktualitāte ir pēdējos gados daudz apspriestā ilgtspējīgā attīstība, dabas un energoresursu lietderīga izmantošana, un nekustamā īpašuma nozīme katra indivīda dzīvē. Diplomprojekta apjoms ir 75 lapaspuses. Diplomprojekta izstrādei ir izmantoti 44 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi inženierkomunikācijas, sabiedriskās ēkas, tehniskās sistēmas, ilgtspēja
Atslēgas vārdi angļu valodā technical systems, public buildings, sustainability
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2015 08:32:42