Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Sabiedrisko ēku inženierkomunikāciju ilgtspējīga pārvaldīšana, problēmas, to risinājumi
Title in English Sustainable managment of technical systems in public buildings, problems and solutions
Department 22501 Department of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics and Management
Scientific advisor Ineta Geipele
Reviewer G.Actiņa, Fizikālās enerģētikas institūts
Abstract Diplomprojekta tēma ir „Sabiedrisko ēku inženierkomunikāciju ilgtspējīga pārvaldīšana, problēmas, to risinājumi”. Diplomprojektā izvirzītie uzdevumi ir izpētīt Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas ir attiecināmi uz sabiedrisko ēku pārvaldīšanu un inženierkomunikāciju ekspluatāciju; izpētīt pieejamo informāciju par ilgtspējīgu attīstību, tās nozīmi nekustamā īpašuma pārvaldīšanas procesā; gūt ieskatu Latvijas pašreizējā ekonomiskajā situācijā; aprēķināt apkalpošanas izmaksas ventilācijas, kondicionēšanas un dzesēšanas sistēmām; izstrādāt tehnoloģisko karti sabiedriskās ēkas inženierkomunikāciju uzturēšanai; noteikt ražotāju izstrādāto servisa instrukciju nozīmi inženiertehnisko iekārtu ekspluatācijā; izstrādāt ierosinājumus un priekšlikumus sabiedriskās ēkas inženierkomunikāciju pārvaldīšanas un uzturēšanas procesa uzlabošanai. Diplomprojekts ir izstrādāts latviešu valodā un sastāv no četrām daļām: 1. Analītiskā daļa – autors aplūko kādi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvi akti regulē sabiedrisko ēku pārvaldīšanu, raksturo pārvaldīšanas procesa ilgtspēju un nosaka sabiedrisko ēku apsaimniekošanas aktualitātes. 2. Projekta aprēķinu daļa – aplūko nozīmīgākos ekonomiskos rādītājus valstī, aprēķina inženiertehnisko sistēmu uzturēšanas izmaksas. 3. Tehnoloģiskā daļa – tiek aplūkota pārvaldīšanas procesa ilgtspēja un izstrādāta tehnoloģiskā karte. 4. Darba un dabas aizsardzības daļa - tiek aplūkoti iespējamie darba vides riski dabas aizsardzības politika. Diplomprojekta izstrādes laikā tiek izdarīts secinājums, ka galvenais aspekts inženierkomunikāciju ilgtspējīgā pārvaldīšanā ir sistemātisks serviss, ar pārplānotām sistēmu rekonstrukcijām un modernizāciju. Diplomprojekta aktualitāte ir pēdējos gados daudz apspriestā ilgtspējīgā attīstība, dabas un energoresursu lietderīga izmantošana, un nekustamā īpašuma nozīme katra indivīda dzīvē. Diplomprojekta apjoms ir 75 lapaspuses. Diplomprojekta izstrādei ir izmantoti 44 informācijas avoti.
Keywords inženierkomunikācijas, sabiedriskās ēkas, tehniskās sistēmas, ilgtspēja
Keywords in English technical systems, public buildings, sustainability
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 04.06.2015 08:32:42