Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmuma saimnieciskās darbības attīstības virzienu ekonomiskais pamatojums
Nosaukums angļu valodā Real estate management company operating direction of develpoment of economic justification
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Kristīne Fedotova
Recenzents A.Tambovcevs, SIA Ruukki Latvija
Anotācija Diplomprojekta tēma ir „Nekustamā īpašuma pārvaldības uzņēmuma saimnieciskās darbības attīstības virzienu ekonomiskais pamatojums”. Darba autore pētījuma gaitā vēlās noskaidrot kāds ekonomiski pamatots saimnieciskās darbības attīstības virziens iespējams pētāmajam nekustamā īpašuma uzņēmumam. Pēc darba autores domām veiksmīgas ārējās attīstības priekšnosacījums ir sakārtoti procesi iekšējā uzņēmuma vidē. Diplomprojekta sastāvu veido projekta daļas un grafiskās daļas. Projekta daļa sastāv no četrām daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, kā arī tehnoloģiskās un darba un dabas aizsardzības daļas. Analītiskajā daļā tiek atklāti nekustamā īpašuma tirgus ietekmējošie faktori, tāpēc tiek raksturota valsts ekonomiskā izaugsme un attīstības tendences. Lai to paveiktu, tiek pētītas Iekšzemes kopprodukta rādītāju izmaiņu tendences, apskatīts nodarbinātības līmenis, darba alga nekustamā īpašuma nozarē, kā arī analizēta būvniecības nozares ietekme uz nekustamā īpašuma tirgu. Pirmās daļas nobeigumā ir raksturots nekustamā īpašuma pārvaldības tirgus. Projektu aprēķinu daļā tiek detalizētāk pētīti nekustamā īpašuma pārvaldības uzņēmuma iekšējās vides veidojošie elementi. Šim nolūkam veikta SVID analīze. Identificēti uzņēmuma konkurenti un pētīta konkurences vide, kā arī veikts savstarpējs uzņēmumu salīdzinājums. Tehnoloģiskajā daļā darba autore kā vienu no risinājumiem pētāmā uzņēmuma ikdienas darba pienākumu sakārtošanā un kvalitatīvākā līgumsaistību pret klientu nodrošināšanā piedāvā Informācijas platformas izveidi un ieviešanu uzņēmumā. Darba aizsardzības daļā raksturoti darba vides riski, ar kuriem saskaras pārvaldnieka profesijas pārstāvji. Dabas aizsardzības daļā aprakstīti galvenie ieguvumi veicot atkritumu šķirošanu. Diplomprojekta ietvaros tiek veikta pētāmā nekustamā īpašuma pārvaldības uzņēmuma pirmā un vidējā līmeņa vadības darbinieku aptauja.
Atslēgas vārdi nekustamā īpašuma pārvaldības uzņēmuma saimnieciskās darbības attīstība, ekonomiskais pamatojums, saimnieciskās darbības attīstības virzieni, SVID analīze, nekustamā īpašuma pārvaldības uzņēmuma raksturojums
Atslēgas vārdi angļu valodā property management operating development, justified economic grounds, economic development trends, SWOT analysis, real estate management company characteristics
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2015 06:28:35