Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmuma saimnieciskās darbības attīstības virzienu ekonomiskais pamatojums
Title in English Real estate management company operating direction of develpoment of economic justification
Department 22501 Department of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics and Management
Scientific advisor Kristīne Fedotova
Reviewer A.Tambovcevs, SIA Ruukki Latvija
Abstract Diplomprojekta tēma ir „Nekustamā īpašuma pārvaldības uzņēmuma saimnieciskās darbības attīstības virzienu ekonomiskais pamatojums”. Darba autore pētījuma gaitā vēlās noskaidrot kāds ekonomiski pamatots saimnieciskās darbības attīstības virziens iespējams pētāmajam nekustamā īpašuma uzņēmumam. Pēc darba autores domām veiksmīgas ārējās attīstības priekšnosacījums ir sakārtoti procesi iekšējā uzņēmuma vidē. Diplomprojekta sastāvu veido projekta daļas un grafiskās daļas. Projekta daļa sastāv no četrām daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, kā arī tehnoloģiskās un darba un dabas aizsardzības daļas. Analītiskajā daļā tiek atklāti nekustamā īpašuma tirgus ietekmējošie faktori, tāpēc tiek raksturota valsts ekonomiskā izaugsme un attīstības tendences. Lai to paveiktu, tiek pētītas Iekšzemes kopprodukta rādītāju izmaiņu tendences, apskatīts nodarbinātības līmenis, darba alga nekustamā īpašuma nozarē, kā arī analizēta būvniecības nozares ietekme uz nekustamā īpašuma tirgu. Pirmās daļas nobeigumā ir raksturots nekustamā īpašuma pārvaldības tirgus. Projektu aprēķinu daļā tiek detalizētāk pētīti nekustamā īpašuma pārvaldības uzņēmuma iekšējās vides veidojošie elementi. Šim nolūkam veikta SVID analīze. Identificēti uzņēmuma konkurenti un pētīta konkurences vide, kā arī veikts savstarpējs uzņēmumu salīdzinājums. Tehnoloģiskajā daļā darba autore kā vienu no risinājumiem pētāmā uzņēmuma ikdienas darba pienākumu sakārtošanā un kvalitatīvākā līgumsaistību pret klientu nodrošināšanā piedāvā Informācijas platformas izveidi un ieviešanu uzņēmumā. Darba aizsardzības daļā raksturoti darba vides riski, ar kuriem saskaras pārvaldnieka profesijas pārstāvji. Dabas aizsardzības daļā aprakstīti galvenie ieguvumi veicot atkritumu šķirošanu. Diplomprojekta ietvaros tiek veikta pētāmā nekustamā īpašuma pārvaldības uzņēmuma pirmā un vidējā līmeņa vadības darbinieku aptauja.
Keywords nekustamā īpašuma pārvaldības uzņēmuma saimnieciskās darbības attīstība, ekonomiskais pamatojums, saimnieciskās darbības attīstības virzieni, SVID analīze, nekustamā īpašuma pārvaldības uzņēmuma raksturojums
Keywords in English property management operating development, justified economic grounds, economic development trends, SWOT analysis, real estate management company characteristics
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 04.06.2015 06:28:35