Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Augstas klases siltumizolācijas materiālu pielietojums ēkām"
Nosaukums angļu valodā "Usage of thermal superinsulation materials in buildings"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Dzintars Jaunzems
Recenzents
Anotācija Darba autors ir Gatis Štolcers, Rīgas Tehniskās universitātes, Vides zinātņu akadēmiskā bakalaura studiju programmas 3. kursa students. Darba nosaukums ir „Augstas klases siltumizolācijas materiālu pielietojums ēkās”. Darba mērķis ir izvērtēt augstas klases siltumizolācijas materiālu pielietojumu ēkās, vadoties pēc tehnisko parametru, ekonomiskajiem, ietekmes uz vidi un veselības aspektiem, salīdzinot tos ar tradicionālajiem un jaunajiem siltumizolācijas materiāliem. Lai izpildītu darba mērķi, nepieciešams kritiski analizēt pieejamo informāciju par izvirzītajiem siltumizolācijas materiāliem, salīdzināt apkopotos datus, lietojot metodes, kuras lietotas citos pētījumos, kā arī izvirzīt šo metoţu uzlabojumus. Praktiskajā daļā tika veikts materiālu salīdzināšana vadoties pēc izvirzītajiem parametriem, šajā gadījumā liela nozīme tika piešķirta autora subjektīvajam viedoklim, vērtējot atsevišķus parametrus. Darbā katrs materiāls tiek aplūkots atsevišķi. Katram materiālam tiek noteikti tā inţeniertehniskie parametri, lai noskaidrotu, kura izolācija ,vadoties pēc šiem datiem, ir potenciāli labāka. Raţošanas un lietošanas ciklam nepieciešams noteikt tā ekonomisko nozīmību un ietekmi uz vidi un veselību. Atsevišķiem materiāliem nav noteiktas raţošanas izmaksas, jo tas netika uzskatīts par nepieciešamu un rezultātus ietekmējošu. Līdzīgi netika izvirzīts emitētais CO2 daudzums, jo riski, kas saistās ar raţošanas ietekmi uz veselību ir svarīgāki. Darbs sastāv no 68 lapaspusēm, kurās ir 18 tabulas, 9 attēli. Darbā tika izmantoti 112 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Siltumvadītspējas koeficients
Atslēgas vārdi angļu valodā Thermal conductivity coefficent
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2015 18:11:34