Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Environmental Science
Title in original language "Augstas klases siltumizolācijas materiālu pielietojums ēkām"
Title in English "Usage of thermal superinsulation materials in buildings"
Department 11000 Faculty of Power and Electrical Engineering
Scientific advisor Dzintars Jaunzems
Reviewer
Abstract Darba autors ir Gatis Štolcers, Rīgas Tehniskās universitātes, Vides zinātņu akadēmiskā bakalaura studiju programmas 3. kursa students. Darba nosaukums ir „Augstas klases siltumizolācijas materiālu pielietojums ēkās”. Darba mērķis ir izvērtēt augstas klases siltumizolācijas materiālu pielietojumu ēkās, vadoties pēc tehnisko parametru, ekonomiskajiem, ietekmes uz vidi un veselības aspektiem, salīdzinot tos ar tradicionālajiem un jaunajiem siltumizolācijas materiāliem. Lai izpildītu darba mērķi, nepieciešams kritiski analizēt pieejamo informāciju par izvirzītajiem siltumizolācijas materiāliem, salīdzināt apkopotos datus, lietojot metodes, kuras lietotas citos pētījumos, kā arī izvirzīt šo metoţu uzlabojumus. Praktiskajā daļā tika veikts materiālu salīdzināšana vadoties pēc izvirzītajiem parametriem, šajā gadījumā liela nozīme tika piešķirta autora subjektīvajam viedoklim, vērtējot atsevišķus parametrus. Darbā katrs materiāls tiek aplūkots atsevišķi. Katram materiālam tiek noteikti tā inţeniertehniskie parametri, lai noskaidrotu, kura izolācija ,vadoties pēc šiem datiem, ir potenciāli labāka. Raţošanas un lietošanas ciklam nepieciešams noteikt tā ekonomisko nozīmību un ietekmi uz vidi un veselību. Atsevišķiem materiāliem nav noteiktas raţošanas izmaksas, jo tas netika uzskatīts par nepieciešamu un rezultātus ietekmējošu. Līdzīgi netika izvirzīts emitētais CO2 daudzums, jo riski, kas saistās ar raţošanas ietekmi uz veselību ir svarīgāki. Darbs sastāv no 68 lapaspusēm, kurās ir 18 tabulas, 9 attēli. Darbā tika izmantoti 112 literatūras avoti.
Keywords Siltumvadītspējas koeficients
Keywords in English Thermal conductivity coefficent
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 03.06.2015 18:11:34