Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Vairumtirdzniecības uzņēmuma dzīvotspējas novērtēšana"
Nosaukums angļu valodā "A Viability Assessment of Wholesale Companies"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs I.Voronova
Recenzents Docents, Mg.oec., J.Mežiels
Anotācija Dzīvotspējas vispārīgais skaidrojums ir spēja eksistēt un attīstīties. Vairumtirdzniecības uzņēmuma dzīvotspēju varētu raksturot, kā uzņēmuma spēju ātri pielāgoties un pieņemt pareizus, veiksmīgus lēmumus mainīgajos tirgus apstākļos, lai varētu uzlabot un sekmīgi attīstīt uzņēmuma turpmāko darbību. Maģistra darba objekts ir vairumtirdzniecības uzņēmumi, kuri strādā vai ir strādājuši Latvijas tirgū. Tiek apskatīti uzņēmumi, kas pieder pie vairumtirdzniecības, izņemot automobiļus un motociklus. Līdz ar to uzņēmumu darbības virzieni ir ļoti dažādi, kā piemēram, degvielas vairumtirdzniecība, dažādu automobiļu rezerves daļu un elektropreču vairumtirdzniecība, pārtikas produktu, tabakas izstrādājumu, alkohola vairumtirdzniecība u.c. Tika izvēlēti 50 vairumtirdzniecības uzņēmumi, no kuriem 30 ir maksātspējīgi un 20 maksātnespējīgi, un veikta to maksātnespējas analīze. Darba priekšmets ir maksātnespējas prognozēšanas modeļi, ar kuriem tiks analīzēti vairumtirdzniecības uzņēmumi. Maģistra darba mērķis ir piedāvāt algoritmu dzīvotspējas novērtēšanai un pārbaudīt to pielietojumu vairumtirdzniecības uzņēmumam. Mērķis ir pārbaudīt maksātnespējas prognozēšanas modeļus, ar kuru palīdzību, piemēram, komercbankām būtu iespēja precīzāk prognozēt un samazināt kredītrisku. Maģistra darba hipotēze – zinātnieku izstrādātie bankrota prognozēšanas modeļi ir piemēroti Latvijas vairumtirdzniecības uzņēmumu analīzei un spēj precīzi novērtēt to maksātnespēju vai maksātspēju. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1) veikt vairumtirdzniecības tirgus koncentrācijas analīzi; 2) veikt vairumtirdzniecības tirgus attīstības analīzi; 3) veikt maksātnespējas analīzi vairumtirdzniecības uzņēmumiem; 4) izanalizēt dzīvotspējas jēdzienu un iepazīties ar tā pazīmēm; 5) izpētīt dažādu zinātnieku maksātnespējas prognozēšanas modeļus; 6) izmantot pētītos modeļus praksē, veikt maksātnespējas prognozēšanas vairumtirdzniecības uzņēmumiem; 7) pārbaudīt bankrota prognozēšanas modeļu precizitāti un noskaidrot piemērotāko modeli vairumtirdzniecības uzņēmumiem. Maģistra darbs sastāv no 3 galvenajām daļām – analītiskā daļa, lietišķā pētījuma daļa un projekta daļa, kā arī ir darba ievads un beigās izdarīti secinājumi par darbā apskatīto un sasniegto. Analītiskā daļa sastāv no trīs apakšgrupām Vairumtirdzniecības nozares apraksts. Vairumtirdzniecības tirgus koncentrācijas analīze. Maksātnespējas analīze Latvijā. Uzņēmuma dzīvotspējas jēdziens un pazīmes. Bankrota prognozēšanas modeļi. Dzīvotspējas ietekmējošie finanšu riski Projekta daļa sastāv no 2 apakšnodaļām: Izmantotie finanšu rādītāji. Bankrota prognozēšanas modeļu precizitātes pārbaude
Atslēgas vārdi dzivotspeja, vairumtirznieciba, bankrota prognozesana modeli
Atslēgas vārdi angļu valodā viability; wholesale; models of bankruptcy prediction
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2015 21:52:17