Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Vairumtirdzniecības uzņēmuma dzīvotspējas novērtēšana"
Title in English "A Viability Assessment of Wholesale Companies"
Department
Scientific advisor I.Voronova
Reviewer Docents, Mg.oec., J.Mežiels
Abstract Dzīvotspējas vispārīgais skaidrojums ir spēja eksistēt un attīstīties. Vairumtirdzniecības uzņēmuma dzīvotspēju varētu raksturot, kā uzņēmuma spēju ātri pielāgoties un pieņemt pareizus, veiksmīgus lēmumus mainīgajos tirgus apstākļos, lai varētu uzlabot un sekmīgi attīstīt uzņēmuma turpmāko darbību. Maģistra darba objekts ir vairumtirdzniecības uzņēmumi, kuri strādā vai ir strādājuši Latvijas tirgū. Tiek apskatīti uzņēmumi, kas pieder pie vairumtirdzniecības, izņemot automobiļus un motociklus. Līdz ar to uzņēmumu darbības virzieni ir ļoti dažādi, kā piemēram, degvielas vairumtirdzniecība, dažādu automobiļu rezerves daļu un elektropreču vairumtirdzniecība, pārtikas produktu, tabakas izstrādājumu, alkohola vairumtirdzniecība u.c. Tika izvēlēti 50 vairumtirdzniecības uzņēmumi, no kuriem 30 ir maksātspējīgi un 20 maksātnespējīgi, un veikta to maksātnespējas analīze. Darba priekšmets ir maksātnespējas prognozēšanas modeļi, ar kuriem tiks analīzēti vairumtirdzniecības uzņēmumi. Maģistra darba mērķis ir piedāvāt algoritmu dzīvotspējas novērtēšanai un pārbaudīt to pielietojumu vairumtirdzniecības uzņēmumam. Mērķis ir pārbaudīt maksātnespējas prognozēšanas modeļus, ar kuru palīdzību, piemēram, komercbankām būtu iespēja precīzāk prognozēt un samazināt kredītrisku. Maģistra darba hipotēze – zinātnieku izstrādātie bankrota prognozēšanas modeļi ir piemēroti Latvijas vairumtirdzniecības uzņēmumu analīzei un spēj precīzi novērtēt to maksātnespēju vai maksātspēju. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1) veikt vairumtirdzniecības tirgus koncentrācijas analīzi; 2) veikt vairumtirdzniecības tirgus attīstības analīzi; 3) veikt maksātnespējas analīzi vairumtirdzniecības uzņēmumiem; 4) izanalizēt dzīvotspējas jēdzienu un iepazīties ar tā pazīmēm; 5) izpētīt dažādu zinātnieku maksātnespējas prognozēšanas modeļus; 6) izmantot pētītos modeļus praksē, veikt maksātnespējas prognozēšanas vairumtirdzniecības uzņēmumiem; 7) pārbaudīt bankrota prognozēšanas modeļu precizitāti un noskaidrot piemērotāko modeli vairumtirdzniecības uzņēmumiem. Maģistra darbs sastāv no 3 galvenajām daļām – analītiskā daļa, lietišķā pētījuma daļa un projekta daļa, kā arī ir darba ievads un beigās izdarīti secinājumi par darbā apskatīto un sasniegto. Analītiskā daļa sastāv no trīs apakšgrupām Vairumtirdzniecības nozares apraksts. Vairumtirdzniecības tirgus koncentrācijas analīze. Maksātnespējas analīze Latvijā. Uzņēmuma dzīvotspējas jēdziens un pazīmes. Bankrota prognozēšanas modeļi. Dzīvotspējas ietekmējošie finanšu riski Projekta daļa sastāv no 2 apakšnodaļām: Izmantotie finanšu rādītāji. Bankrota prognozēšanas modeļu precizitātes pārbaude
Keywords dzivotspeja, vairumtirznieciba, bankrota prognozesana modeli
Keywords in English viability; wholesale; models of bankruptcy prediction
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 02.06.2015 21:52:17