Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes kontroles procesa pilnveide SIA "Rimi Latvia"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Quality Control Process in the "Rimi Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., Jānis Pildavs
Recenzents Mg.oec., Jānis Vanags
Anotācija Vasiļjevs M. Kvalitātes kontroles procesa pilnveide SIA „RIMI Latvia”: Bakalaura darbs / M.Vasiļjevs, J.Mazais. – Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015. – 61 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 21 attēli, 6 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 5 avoti latviešu un 14 angļu valodā. Darbam pievienots viens pielikums. Darba mērķis ir pilnveidot kvalitātes kontroles procesu SIA „RIMI Latvia”. Pirmajā darba daļā tiek aplūkots procesi un to iedalījumi, kā arī kvalitātes kontroles metodes, kuras tālāk tiek pielietotas lai nodrošinātu kvalitātes kontroles procesa pilnveidi. Otrajā darba daļā tiek izpētīta uzņēmuma RIMI Latvia struktūra un tiek veikta kvalitātes kontroles procesa analīze. Autors šīs daļas ietvaros veido cēloņu un seku diagrammu, lai noteiktu faktorus kuri ietekmē kvalitātes nodrošinājumi. Trešajā darba daļā iekļauti uzlabojuma ieteikumi kvalitātes kontroles procesam, lai nodrošinātu nekvalitatīvo produktu nonākšanu līdz patērētājam. Kā arī aprakstītas metodes, kā nodrošināt kvalitātes kontroles veicošo darbinieku kļūdu iespēju samazināšanu. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir, ka pēc cēloņu un seku diagrammas izstrādāšanas iezīmējas galvenie cēloņi nekvalitatīva produkta nonākšanai līdz patērētājam. Uzņēmumam kvalitātes departamenta darbiniekiem nepieciešams ievest apmācību, lai nodrošinātu kvalitatīvu produktu nonākšanu līdz patērētājiem.
Atslēgas vārdi Kvalitāte; kvalitātes kontroles process; SIA Rimi Latvia
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality; quality control process; SIA Rimi Latvia
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2015 15:19:41