Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes kontroles procesa pilnveide SIA "Rimi Latvia"
Title in English "Improvement of Quality Control Process in the "Rimi Latvia"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Mg.oec., Jānis Pildavs
Reviewer Mg.oec., Jānis Vanags
Abstract Vasiļjevs M. Kvalitātes kontroles procesa pilnveide SIA „RIMI Latvia”: Bakalaura darbs / M.Vasiļjevs, J.Mazais. – Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015. – 61 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 21 attēli, 6 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 5 avoti latviešu un 14 angļu valodā. Darbam pievienots viens pielikums. Darba mērķis ir pilnveidot kvalitātes kontroles procesu SIA „RIMI Latvia”. Pirmajā darba daļā tiek aplūkots procesi un to iedalījumi, kā arī kvalitātes kontroles metodes, kuras tālāk tiek pielietotas lai nodrošinātu kvalitātes kontroles procesa pilnveidi. Otrajā darba daļā tiek izpētīta uzņēmuma RIMI Latvia struktūra un tiek veikta kvalitātes kontroles procesa analīze. Autors šīs daļas ietvaros veido cēloņu un seku diagrammu, lai noteiktu faktorus kuri ietekmē kvalitātes nodrošinājumi. Trešajā darba daļā iekļauti uzlabojuma ieteikumi kvalitātes kontroles procesam, lai nodrošinātu nekvalitatīvo produktu nonākšanu līdz patērētājam. Kā arī aprakstītas metodes, kā nodrošināt kvalitātes kontroles veicošo darbinieku kļūdu iespēju samazināšanu. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir, ka pēc cēloņu un seku diagrammas izstrādāšanas iezīmējas galvenie cēloņi nekvalitatīva produkta nonākšanai līdz patērētājam. Uzņēmumam kvalitātes departamenta darbiniekiem nepieciešams ievest apmācību, lai nodrošinātu kvalitatīvu produktu nonākšanu līdz patērētājiem.
Keywords Kvalitāte; kvalitātes kontroles process; SIA Rimi Latvia
Keywords in English Quality; quality control process; SIA Rimi Latvia
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 02.06.2015 15:19:41