Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Sporta kluba izveidošanas ekonomiskais pamatojums"
Nosaukums angļu valodā "Economic Justification for Establishment of a Sports Club"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., V.Nešpors
Recenzents Mg.oec., K.Marinska
Anotācija Bakalaura darba autors: Dana Jaudzema Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., prof. V.Nešpors Bakalaura darba temats: „Sporta kluba izveidošanas ekonomiskais pamatojums” Bakalaura darba apjoms: 58 lpp, 27 tab., 3 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Darba izstrādē tika izmantota mācību literatūra, interneta resursi, Latvijas Republikas tiesību akti un Centrālās statistikas pārvaldes dati. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba izstrādāšanas gaitā autore ir izpētījusi uzņēmuma izveidošanas ekonomisko pamatojumu, sīki analizējot uzņēmējdarbības plāna izstrādes gaitu un tā detalizētu saturu. Tika noskaidrotas uzņēmējdarbības plāna svarīgākās īpašības un izstrādes mērķi. Lai rastu skaidru priekšstatu par uzņēmējdarbības plāna sastādīšanu un tā nozīmīgākajām sadaļām, tika izstrādāts uzņēmējdarbības plāns jauna sporta kluba izveidei. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Jaudzema D. Sporta kluba izveidošanas ekonomiskais pamatojums: Bakalaura darbs/Zinātn. vadītājs Nešpors V. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. – 58 lpp.
Atslēgas vārdi Sporta kluba izveidošanas ekonomiskais pamatojums
Atslēgas vārdi angļu valodā Economic Justification for Establishment of a Sports Club
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2015 12:22:55