Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Sporta kluba izveidošanas ekonomiskais pamatojums"
Title in English "Economic Justification for Establishment of a Sports Club"
Author Dana Jaudzema
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., V.Nešpors
Reviewer Mg.oec., K.Marinska
Abstract Bakalaura darba autors: Dana Jaudzema Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., prof. V.Nešpors Bakalaura darba temats: „Sporta kluba izveidošanas ekonomiskais pamatojums” Bakalaura darba apjoms: 58 lpp, 27 tab., 3 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Darba izstrādē tika izmantota mācību literatūra, interneta resursi, Latvijas Republikas tiesību akti un Centrālās statistikas pārvaldes dati. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba izstrādāšanas gaitā autore ir izpētījusi uzņēmuma izveidošanas ekonomisko pamatojumu, sīki analizējot uzņēmējdarbības plāna izstrādes gaitu un tā detalizētu saturu. Tika noskaidrotas uzņēmējdarbības plāna svarīgākās īpašības un izstrādes mērķi. Lai rastu skaidru priekšstatu par uzņēmējdarbības plāna sastādīšanu un tā nozīmīgākajām sadaļām, tika izstrādāts uzņēmējdarbības plāns jauna sporta kluba izveidei. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Jaudzema D. Sporta kluba izveidošanas ekonomiskais pamatojums: Bakalaura darbs/Zinātn. vadītājs Nešpors V. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. – 58 lpp.
Keywords Sporta kluba izveidošanas ekonomiskais pamatojums
Keywords in English Economic Justification for Establishment of a Sports Club
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 02.06.2015 12:22:55