Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Modernās sistēmas un skaitļošanas tehnoloģijas ražošanas plānošanas pakalpojumu uzlabošanai
Nosaukums angļu valodā Modern Systems and Computing Technologies to Improve Production Planning Services
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Dr. habil. Gaļina Merkurjeva
Recenzents Dr. sc. ing. Oļesja Večerinska
Anotācija Maģistra darba tēma tika veltīta modernām plānošanas sistēmām un tehnoloģijām, kas būtiski atvieglo uzņēmumiem plānot ražošanas procesus un sastādīt precīzus kalendāra plānus. Viena no pastāvošajām problēmām ir tā, ka ir maz teorētisko pētījumu šajā jomā, kas sniedz ieskatu uz tirgū pieejamajam modernām plānošanas sistēmām, to iespējām un to izvēles procedūru. Maģistra darba mērķis ir izpētīt moderno ražošanas plānošanas rīku un jauno skaitļošanas tehnoloģiju izmantošanas iespējas ražošanas plānošanas pakalpojumu uzlabošanai. Darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi maģistra darba uzdevumi: izpētīt modernās ražošanas plānošanas sistēmas un rīkus, apskatīt jaunas skaitļošanas tehnoloģijas ražošanas plānošanas pakalpojumu uzlabošanai, izstrādāt ražošanas plānošanas rīku izvēles procedūru, izvēlēties piemērotāko rīku un izpētīt to detalizētāk un pielietot izvēlēto plānošanas rīku konkrētā gadījuma izpētei. Darbs sastāv no ievada, piecām nodaļām, secinājumiem un literatūras saraksta. Darba pirmajās trīs nodaļās tiek aprakstīta teorētiskā daļa, kurā tika raksturotas modernās plānošanas sistēmas, modernās skaitļošanas tehnoloģijas, ražošanas plānošanas rīku izvēles metodes un procedūras. Ceturtajā nodaļā tika izvēlēts rīks gadījuma izpētei un piektajā tika izveidoti 2 dažādi kalendārie plāni 3 veidu velosipēdu montāžas operācijām vienam periodam, izmantojot „Asprova APS” rīku. Sākumā tika izveidots vienkāršāks kalendārais plāns procesu līmenī. Tālāk tika izveidots otrs paplašināts kalendārais plāns darbavietu un apakšprocesu līmenī. Darba beigās tika veikta abu kalendārā plāna izpildes mēģinājumu rezultātu salīdzināšana un secinājumu veikšana. Darba apjoms – 81 lappuses, 17 tabulas un 36 attēli.
Atslēgas vārdi APS sistēmas, ražošanas plānošana, Asprova
Atslēgas vārdi angļu valodā APS systems, manufacturing planning, Asprova
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2015 11:33:26