Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Modernās sistēmas un skaitļošanas tehnoloģijas ražošanas plānošanas pakalpojumu uzlabošanai
Title in English Modern Systems and Computing Technologies to Improve Production Planning Services
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. habil. Gaļina Merkurjeva
Reviewer Dr. sc. ing. Oļesja Večerinska
Abstract Maģistra darba tēma tika veltīta modernām plānošanas sistēmām un tehnoloģijām, kas būtiski atvieglo uzņēmumiem plānot ražošanas procesus un sastādīt precīzus kalendāra plānus. Viena no pastāvošajām problēmām ir tā, ka ir maz teorētisko pētījumu šajā jomā, kas sniedz ieskatu uz tirgū pieejamajam modernām plānošanas sistēmām, to iespējām un to izvēles procedūru. Maģistra darba mērķis ir izpētīt moderno ražošanas plānošanas rīku un jauno skaitļošanas tehnoloģiju izmantošanas iespējas ražošanas plānošanas pakalpojumu uzlabošanai. Darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi maģistra darba uzdevumi: izpētīt modernās ražošanas plānošanas sistēmas un rīkus, apskatīt jaunas skaitļošanas tehnoloģijas ražošanas plānošanas pakalpojumu uzlabošanai, izstrādāt ražošanas plānošanas rīku izvēles procedūru, izvēlēties piemērotāko rīku un izpētīt to detalizētāk un pielietot izvēlēto plānošanas rīku konkrētā gadījuma izpētei. Darbs sastāv no ievada, piecām nodaļām, secinājumiem un literatūras saraksta. Darba pirmajās trīs nodaļās tiek aprakstīta teorētiskā daļa, kurā tika raksturotas modernās plānošanas sistēmas, modernās skaitļošanas tehnoloģijas, ražošanas plānošanas rīku izvēles metodes un procedūras. Ceturtajā nodaļā tika izvēlēts rīks gadījuma izpētei un piektajā tika izveidoti 2 dažādi kalendārie plāni 3 veidu velosipēdu montāžas operācijām vienam periodam, izmantojot „Asprova APS” rīku. Sākumā tika izveidots vienkāršāks kalendārais plāns procesu līmenī. Tālāk tika izveidots otrs paplašināts kalendārais plāns darbavietu un apakšprocesu līmenī. Darba beigās tika veikta abu kalendārā plāna izpildes mēģinājumu rezultātu salīdzināšana un secinājumu veikšana. Darba apjoms – 81 lappuses, 17 tabulas un 36 attēli.
Keywords APS sistēmas, ražošanas plānošana, Asprova
Keywords in English APS systems, manufacturing planning, Asprova
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 02.06.2015 11:33:26