Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums „RESTful” tīmekļa pakalpju iespēju analīze bezvadu sensoru tīkla izstrādei vides monitoringam
Nosaukums angļu valodā Analysis of RESTful Web Service Possibilities in the Development of Wireless Sensor Network for Environmental Monitoring
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
Recenzents Dr. sc. ing. Artis Teilāns
Anotācija Pašreizējais tehnoloģiju attīstības virziens veicina fiziskās un digitālās pasaules saplūšanu. Arvien vairāk fiziskās pasaules lietu kļūst par daļu no interneta, kas tām ļauj apmainīties ar informāciju gan savā starpā, gan ļauj cilvēkiem arvien plašāk izmantot lietu piedāvātās iespējas, lai atvieglotu dažādas ikdienas darbības. Šādā veidā fiziskās ierīces kļūst par daļu no lietiskā interneta un tiek iegūts milzīgs tīkls, kas paver jaunas iespējas gan ražošanā, gan vides monitoringā, gan veselības aprūpē, gan cilvēka dzīves līmeņa uzlabošanā. Viens no galvenajiem lietiskā interneta virzītājiem ir sensoru tīkls un tīmeklis. Sensoru tīkls un tīmeklis piedāvā plašas iespējas apkārtējās vides monitoringā. Tieši apkārtējā vide un tās piesārņojums ir veicinājis cilvēku vēlmi iespējami precīzāk un laicīgāk reaģēt uz dažādām negatīvām apkārtējās vides izmaiņām, lai tās spētu radīt pēc iespējas mazākas sekas uz cilvēku un vides stāvokli. Lietiskais internets un sensoru tīkls var nodrošināt cilvēkiem iespēju plašāk sekot līdzi apkārtējās vides stāvoklim un iegūt faktus par cilvēka ietekmi uz vidi. Maģistra darba pirmajā nodaļā tiek apskatīti sensoru pamatprincipi un to veidi. Otrajā nodaļā ir apskatīta sensoru tīkla un tīmekļa koncepcija. Trešajā nodaļā tiek analizēti lietiskā interneta pamatprincipi, tā pielietošanas iespējas un ierobežojumi. Ceturtajā nodaļā tiek apskatītas eksistējošas sensoru tīmekļa platformas un salīdzinātas savā starpā. Darba mērķis ir izvērtēt RESTful tīmekļa pakalpju izmantošanas iespējas sensoru tīmekļa izveidē, kas ļautu veikt vides monitoringu. Lai sasniegtu mērķi, darbā tiek gan teorētiski apskatītas sensoru tīkla un lietiskā interneta koncepcijas, gan eksperimentāli novērtētas RESTful tīmekļa pakalpju iespējas sensoru tīkla izstrādē. Darba apjoms – 98 lpp., 14 tabulas, 31 attēls un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Lietiskais internets, bezvadu sensoru tīkls, bezvadu sensoru tīmeklis
Atslēgas vārdi angļu valodā Internet of Things, Wireless Sensor Network, Wireless Sensor Web
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2015 11:33:22