Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Information Technology
Title in original language „RESTful” tīmekļa pakalpju iespēju analīze bezvadu sensoru tīkla izstrādei vides monitoringam
Title in English Analysis of RESTful Web Service Possibilities in the Development of Wireless Sensor Network for Environmental Monitoring
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
Reviewer Dr. sc. ing. Artis Teilāns
Abstract Pašreizējais tehnoloģiju attīstības virziens veicina fiziskās un digitālās pasaules saplūšanu. Arvien vairāk fiziskās pasaules lietu kļūst par daļu no interneta, kas tām ļauj apmainīties ar informāciju gan savā starpā, gan ļauj cilvēkiem arvien plašāk izmantot lietu piedāvātās iespējas, lai atvieglotu dažādas ikdienas darbības. Šādā veidā fiziskās ierīces kļūst par daļu no lietiskā interneta un tiek iegūts milzīgs tīkls, kas paver jaunas iespējas gan ražošanā, gan vides monitoringā, gan veselības aprūpē, gan cilvēka dzīves līmeņa uzlabošanā. Viens no galvenajiem lietiskā interneta virzītājiem ir sensoru tīkls un tīmeklis. Sensoru tīkls un tīmeklis piedāvā plašas iespējas apkārtējās vides monitoringā. Tieši apkārtējā vide un tās piesārņojums ir veicinājis cilvēku vēlmi iespējami precīzāk un laicīgāk reaģēt uz dažādām negatīvām apkārtējās vides izmaiņām, lai tās spētu radīt pēc iespējas mazākas sekas uz cilvēku un vides stāvokli. Lietiskais internets un sensoru tīkls var nodrošināt cilvēkiem iespēju plašāk sekot līdzi apkārtējās vides stāvoklim un iegūt faktus par cilvēka ietekmi uz vidi. Maģistra darba pirmajā nodaļā tiek apskatīti sensoru pamatprincipi un to veidi. Otrajā nodaļā ir apskatīta sensoru tīkla un tīmekļa koncepcija. Trešajā nodaļā tiek analizēti lietiskā interneta pamatprincipi, tā pielietošanas iespējas un ierobežojumi. Ceturtajā nodaļā tiek apskatītas eksistējošas sensoru tīmekļa platformas un salīdzinātas savā starpā. Darba mērķis ir izvērtēt RESTful tīmekļa pakalpju izmantošanas iespējas sensoru tīmekļa izveidē, kas ļautu veikt vides monitoringu. Lai sasniegtu mērķi, darbā tiek gan teorētiski apskatītas sensoru tīkla un lietiskā interneta koncepcijas, gan eksperimentāli novērtētas RESTful tīmekļa pakalpju iespējas sensoru tīkla izstrādē. Darba apjoms – 98 lpp., 14 tabulas, 31 attēls un 1 pielikums.
Keywords Lietiskais internets, bezvadu sensoru tīkls, bezvadu sensoru tīmeklis
Keywords in English Internet of Things, Wireless Sensor Network, Wireless Sensor Web
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 02.06.2015 11:33:22