Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Sociālās tīklošanas tehnoloģijas uzņēmuma ekonomisko rādītāju uzlabošanai
Nosaukums angļu valodā Technologies of Social Networking for the Improvement of Company Economic Indicators
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Antons Patļins
Recenzents Dr. sc. ing. Jūlija Petuhova
Anotācija Maģistra darba tēma: Sociālās tīklošanas tehnoloģijas uzņēmuma ekonomisko rādītāju uzlabošanai. Maģistra darba pirmajā nodaļā autors izpētīja teoriju par sociālajām tīklošanas tehnoloģijām apkopoja informāciju par sociālo tīklošanas tehnoloģiju iedalījumu, klasifikāciju un gatavajiem risinājumiem. Otrajā nodaļa – sniegts teorētiskais apraksts par finanšu analīzi un kontroli, tās nozīmi uzņēmuma saimnieciskajā darbībā. Apkopota teorija par uzņēmuma finanšu analīzes un tās informācijas nodrošināšanas sistēmas veidošanas pamatiem. Finanšu analīzē izmantojamo metožu apskats. Trešā un ceturtā nodaļa – praktiskais pētījums par uzņēmuma saimniecisko darbību divos pārskata periodos. Veikta sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cerera1” finansiālo rādītāju analīze un izteikti novērojumi un secinājumi par šiem rādītājiem. Noslēgumā izteikti galvenie secinājumi un priekšlikumi par sociālās tīklošanas tehnoloģijas ietekmi uzņēmuma ekonomisko rādītāju uzlabošanai. Pētījuma rezultātā tiek apkopoti galvenie uzņēmuma sociālās tīklošanas tehnoloģijas ieteikumi saimnieciskās darbības pilnveidei un to ietekmējošie faktori. Maģistra darba pētījuma rezultāti apkopoti secinājumos un priekšlikumos. Pētījuma periods ir 2013. - 2014.gads. Maģistra darba apjoms ir 117 lapas. Tas sastāv no 4 nodaļām, kurās ietvertas 7 tabulas, 42 attēli. Darbā izmantoti 53 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi Sociālās tīklošanas tehnoloģijas uzņēmuma ekonomisko rādītāju uzlabošanai
Atslēgas vārdi angļu valodā Technologies of Social Networking for the Improvement of Company Economic Indicators
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2015 22:24:21