Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Sociālās tīklošanas tehnoloģijas uzņēmuma ekonomisko rādītāju uzlabošanai
Title in English Technologies of Social Networking for the Improvement of Company Economic Indicators
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Antons Patļins
Reviewer Dr. sc. ing. Jūlija Petuhova
Abstract Maģistra darba tēma: Sociālās tīklošanas tehnoloģijas uzņēmuma ekonomisko rādītāju uzlabošanai. Maģistra darba pirmajā nodaļā autors izpētīja teoriju par sociālajām tīklošanas tehnoloģijām apkopoja informāciju par sociālo tīklošanas tehnoloģiju iedalījumu, klasifikāciju un gatavajiem risinājumiem. Otrajā nodaļa – sniegts teorētiskais apraksts par finanšu analīzi un kontroli, tās nozīmi uzņēmuma saimnieciskajā darbībā. Apkopota teorija par uzņēmuma finanšu analīzes un tās informācijas nodrošināšanas sistēmas veidošanas pamatiem. Finanšu analīzē izmantojamo metožu apskats. Trešā un ceturtā nodaļa – praktiskais pētījums par uzņēmuma saimniecisko darbību divos pārskata periodos. Veikta sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cerera1” finansiālo rādītāju analīze un izteikti novērojumi un secinājumi par šiem rādītājiem. Noslēgumā izteikti galvenie secinājumi un priekšlikumi par sociālās tīklošanas tehnoloģijas ietekmi uzņēmuma ekonomisko rādītāju uzlabošanai. Pētījuma rezultātā tiek apkopoti galvenie uzņēmuma sociālās tīklošanas tehnoloģijas ieteikumi saimnieciskās darbības pilnveidei un to ietekmējošie faktori. Maģistra darba pētījuma rezultāti apkopoti secinājumos un priekšlikumos. Pētījuma periods ir 2013. - 2014.gads. Maģistra darba apjoms ir 117 lapas. Tas sastāv no 4 nodaļām, kurās ietvertas 7 tabulas, 42 attēli. Darbā izmantoti 53 bibliogrāfiskie avoti.
Keywords Sociālās tīklošanas tehnoloģijas uzņēmuma ekonomisko rādītāju uzlabošanai
Keywords in English Technologies of Social Networking for the Improvement of Company Economic Indicators
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 01.06.2015 22:24:21