Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Risku vadība Zinātniskā institūta BIOR laboratorijās"
Nosaukums angļu valodā "Risk Management in the Laboratories of the Research Institute BIOR"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs M.sc.oec., Ināra Goba
Recenzents Mg.oec., Maira Sapata
Anotācija Ovčare S. „Risku vadība Zinātniskā institūta BIOR laboratorijās”: Maģistra darbs / S. Ovčare, I.Goba – Rīga: RTU IEVF RIGK0 Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015 – 89 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 89 lpp.,18 attēli, 14 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 37 avoti latviešu, 12 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir veikt BIOR laboratoriju potenciālo risku identificēšanu, cēloņu novērtēšanu un, balstoties uz rezultātiem, pilnveidot laboratoriju kvalitātes pārvaldības sistēmu. Pirmajā darba daļā tika aprakstīti risku veidu un definīciju, kas izmantotas maģistra darbā, teorētiskais pamatojums. Šajā darba daļā tika vairāk analizēta risku vadības sistēma un potenciālās risku identificēšanas metodes. Otrajā darba daļā tika sniegts ieskats BIOR darbības jomās, analizēta iekšējās un ārējās vide, uzņēmuma struktūra un kvalitātes vadības sistēma. Pielietojot risku identificēšanas metodes, autore identificēja BIOR laboratoriju aktuālos riskus. Autore izvirzīja priekšlikumus atsevišķu BIOR laboratoriju procesu pilnveidei, kā arī paskaidroja risku vadības sistēmas nozīmi, iekļaujot sistēmā identificētos BIOR aktuālos riskus. Trešajā darba daļā, pielietojot risku vadības elementus, autore izvirzīja priekšlikumus kā arī veica šo pilnveides priekšlikumu efektivitātes un iespējamo izmaksu analīzi. Autore izvirzīja pilnveides priekšlikumus un sniedza ieskatu šo priekšlikumu efektivitātes novērtējumu. Autores darba rezultātā tika izvirzīti nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi-Zinātniskā Institūta BIOR kvalitātes sistēmas pilnveide un plāns, BIOR aktuālo risku vadības sistēmas izveidei, risku vadību, iekļaujot kvalitātes vadības sistēmā.
Atslēgas vārdi Risku vadība, laboratorijas, kvalitātes vadības sistēma.
Atslēgas vārdi angļu valodā Risk management, laboratories, quality management system.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2015 20:07:59