Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Risku vadība Zinātniskā institūta BIOR laboratorijās"
Title in English "Risk Management in the Laboratories of the Research Institute BIOR"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor M.sc.oec., Ināra Goba
Reviewer Mg.oec., Maira Sapata
Abstract Ovčare S. „Risku vadība Zinātniskā institūta BIOR laboratorijās”: Maģistra darbs / S. Ovčare, I.Goba – Rīga: RTU IEVF RIGK0 Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015 – 89 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 89 lpp.,18 attēli, 14 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 37 avoti latviešu, 12 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir veikt BIOR laboratoriju potenciālo risku identificēšanu, cēloņu novērtēšanu un, balstoties uz rezultātiem, pilnveidot laboratoriju kvalitātes pārvaldības sistēmu. Pirmajā darba daļā tika aprakstīti risku veidu un definīciju, kas izmantotas maģistra darbā, teorētiskais pamatojums. Šajā darba daļā tika vairāk analizēta risku vadības sistēma un potenciālās risku identificēšanas metodes. Otrajā darba daļā tika sniegts ieskats BIOR darbības jomās, analizēta iekšējās un ārējās vide, uzņēmuma struktūra un kvalitātes vadības sistēma. Pielietojot risku identificēšanas metodes, autore identificēja BIOR laboratoriju aktuālos riskus. Autore izvirzīja priekšlikumus atsevišķu BIOR laboratoriju procesu pilnveidei, kā arī paskaidroja risku vadības sistēmas nozīmi, iekļaujot sistēmā identificētos BIOR aktuālos riskus. Trešajā darba daļā, pielietojot risku vadības elementus, autore izvirzīja priekšlikumus kā arī veica šo pilnveides priekšlikumu efektivitātes un iespējamo izmaksu analīzi. Autore izvirzīja pilnveides priekšlikumus un sniedza ieskatu šo priekšlikumu efektivitātes novērtējumu. Autores darba rezultātā tika izvirzīti nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi-Zinātniskā Institūta BIOR kvalitātes sistēmas pilnveide un plāns, BIOR aktuālo risku vadības sistēmas izveidei, risku vadību, iekļaujot kvalitātes vadības sistēmā.
Keywords Risku vadība, laboratorijas, kvalitātes vadības sistēma.
Keywords in English Risk management, laboratories, quality management system.
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 01.06.2015 20:07:59