Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Arodveselības un darba drošības sistēmas pilnveide farmācijas nozares uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Occupational Health and Safety System in a Pharmaceutical Company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., Iveta Mežinska
Recenzents M.sc.ing., Guntis Tribis
Anotācija Kristone I. Arodveselības un darba drošības sistēmas pilnveide farmācijas uzņēmumā: Maģistra darbs / I.Kristone, IMežinska. - Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015. – 93 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 93 lpp., 18 attēli, 10 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 32 avoti latviešu un 18 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt arodveselības un darba drošības sistēmas pilnveides priekšlikumus, kurus īstenojot tiks veicināta darba vides uzlabošanās, nodarbināto veselības veicināšana un kopējas apmierinātības ar darbu paaugstināšanās, tādā veidā sekmējot procesu veikšanas efektivitātes uzlabošanu. Pirmajā darba daļā veikta teorētiskā pamatojuma avotu apskate un analīze par procesu vadību, procesu efektivitātes raksturotājiem, darbinieku apmierinātības ar darbu veidošanās principiem, kā arī pētīta darbinieku motivācijas nozīmība procesu vadībā. Apzināta darba aizsardzības jomas attīstības vēsture, arodveselības un darba drošības sistēmas pamatelementi un psihosociālā riska ietekme uz darbinieku efektivitāti. Otrajā darba daļā apzināta farmācijas uzņēmuma vēsture un saimnieciskā darbība, veikta ārējās un iekšējās vides analīze, kā arī integrētās vadības sistēmas elementu analīze - procesu vadība, integrētā kvalitātes, vides, arodveselības un drošības politika. Veikts darba vides un darbinieku apmierinātības izvērtējums. Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, identificētas problēmas un apzināti arodveselības un darba drošības sistēmas pilnveides virzieni. Trešajā darba daļā izstrādāti pilnveides pasākumu plāni, kuri ietver risinājumus, kas nepieciešami, lai pilnveidotu tās pozīcijas, kuras atstāj vislielāko ietekmi uz darbinieku labsajūtu darbā un arodveselību un darba efektivitāti. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi – autores veiktā pētījuma rezultāts ir pilnveidota farmācijas uzņēmuma arodveselības un darba drošības sistēma, kas nodrošina darbinieku veselības veicināšanu un kopējas apmierinātības ar darbu paaugstināšanos, tādā veidā sekmējot procesu veikšanas efektivitātes uzlabošanu.
Atslēgas vārdi Arodveselības un darba drošības sistēmas pilnveide, LVS OHSAS 18001:2007, procesu vadība, procesu efektivitāte, presenteisms, darbinieku motivācija un apmierinātība ar darbu, veselības veicināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Occupational Health and Safety System, LVS OHSAS 18001:2007, process management, efficiency of the process, presenteeism, employee motivation and job satisfaction, health promotion
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2015 19:38:32