Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Arodveselības un darba drošības sistēmas pilnveide farmācijas nozares uzņēmumā"
Title in English "Improvement of Occupational Health and Safety System in a Pharmaceutical Company"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Dr.sc.ing., Iveta Mežinska
Reviewer M.sc.ing., Guntis Tribis
Abstract Kristone I. Arodveselības un darba drošības sistēmas pilnveide farmācijas uzņēmumā: Maģistra darbs / I.Kristone, IMežinska. - Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015. – 93 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 93 lpp., 18 attēli, 10 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 32 avoti latviešu un 18 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt arodveselības un darba drošības sistēmas pilnveides priekšlikumus, kurus īstenojot tiks veicināta darba vides uzlabošanās, nodarbināto veselības veicināšana un kopējas apmierinātības ar darbu paaugstināšanās, tādā veidā sekmējot procesu veikšanas efektivitātes uzlabošanu. Pirmajā darba daļā veikta teorētiskā pamatojuma avotu apskate un analīze par procesu vadību, procesu efektivitātes raksturotājiem, darbinieku apmierinātības ar darbu veidošanās principiem, kā arī pētīta darbinieku motivācijas nozīmība procesu vadībā. Apzināta darba aizsardzības jomas attīstības vēsture, arodveselības un darba drošības sistēmas pamatelementi un psihosociālā riska ietekme uz darbinieku efektivitāti. Otrajā darba daļā apzināta farmācijas uzņēmuma vēsture un saimnieciskā darbība, veikta ārējās un iekšējās vides analīze, kā arī integrētās vadības sistēmas elementu analīze - procesu vadība, integrētā kvalitātes, vides, arodveselības un drošības politika. Veikts darba vides un darbinieku apmierinātības izvērtējums. Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, identificētas problēmas un apzināti arodveselības un darba drošības sistēmas pilnveides virzieni. Trešajā darba daļā izstrādāti pilnveides pasākumu plāni, kuri ietver risinājumus, kas nepieciešami, lai pilnveidotu tās pozīcijas, kuras atstāj vislielāko ietekmi uz darbinieku labsajūtu darbā un arodveselību un darba efektivitāti. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi – autores veiktā pētījuma rezultāts ir pilnveidota farmācijas uzņēmuma arodveselības un darba drošības sistēma, kas nodrošina darbinieku veselības veicināšanu un kopējas apmierinātības ar darbu paaugstināšanos, tādā veidā sekmējot procesu veikšanas efektivitātes uzlabošanu.
Keywords Arodveselības un darba drošības sistēmas pilnveide, LVS OHSAS 18001:2007, procesu vadība, procesu efektivitāte, presenteisms, darbinieku motivācija un apmierinātība ar darbu, veselības veicināšana
Keywords in English Improvement of Occupational Health and Safety System, LVS OHSAS 18001:2007, process management, efficiency of the process, presenteeism, employee motivation and job satisfaction, health promotion
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 01.06.2015 19:38:32