Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA "Nordtranselektro"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Quality Management System in the "Nordtranselektro" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dipl.darba aizs.vec.spec., Liāna Salzemniece
Recenzents Dr.oec., Raimonda Liepiņa
Anotācija Pastare V. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA „Nordtranselektro”: Bakalaura darbs / V. Pastare, L. Salzemniece. – Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015.- 66 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 4 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 18 avoti latviešu, 19 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir pilnveidot esošo pārvaldības sistēmu SIA „Nordtranselektro”, lai paaugstinātu klientu apmierinātību, uzlabotu iekšējos procesus un samazinātu kļūdu rašanās iespējamību inspekcijas darbību laikā. Pirmajā darba daļā ir apkopota teorētiskā informācija par kvalitātes vadības sistēmas būtību, pilnveidi, kā arī teorētiskie aspekti par trīs darbā izmantotajām metodēm – klientu aptaujām, Išikavas diagrammu un SVID analīzi. Otrajā darba daļā ir informācija par uzņēmumu, veikta uzņēmuma SVID analīze un kvalitātes vadības sistēmas izpēte, kā arī apkopota informācija par klientu aptaujas rezultātiem, un veikta cēloņu analīze atklātajai problēmai ar Išikavas diagrammu. Darba praktiskajā daļā ir izstrādāti priekšlikumi esošo problēmu novēršanai un sniegti ieteikumi kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei, kā arī aprēķinātas to aptuvenās izmaksas. Priekšlikumi, lai uzlabotu kvalitātes vadības sistēmu, ir kopēju mērķu izstrāde, darbinieku apmācību nodrošināšana, klientu apmierinātības pētījumu veikšana, ka arī, lai paaugstinātu klientu apmierinātību, nepieciešams uzlabot apkalpošanas procesu – palielinot darbaspēka resursus.
Atslēgas vārdi kvalitātes vadības sistēma, kvalitātes vadības sistēmas pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā quality management system, improvement of quality management system
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2015 17:57:00