Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA "Nordtranselektro"
Title in English "Improvement of Quality Management System in the "Nordtranselektro" Ltd"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Dipl.darba aizs.vec.spec., Liāna Salzemniece
Reviewer Dr.oec., Raimonda Liepiņa
Abstract Pastare V. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA „Nordtranselektro”: Bakalaura darbs / V. Pastare, L. Salzemniece. – Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015.- 66 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 4 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 18 avoti latviešu, 19 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir pilnveidot esošo pārvaldības sistēmu SIA „Nordtranselektro”, lai paaugstinātu klientu apmierinātību, uzlabotu iekšējos procesus un samazinātu kļūdu rašanās iespējamību inspekcijas darbību laikā. Pirmajā darba daļā ir apkopota teorētiskā informācija par kvalitātes vadības sistēmas būtību, pilnveidi, kā arī teorētiskie aspekti par trīs darbā izmantotajām metodēm – klientu aptaujām, Išikavas diagrammu un SVID analīzi. Otrajā darba daļā ir informācija par uzņēmumu, veikta uzņēmuma SVID analīze un kvalitātes vadības sistēmas izpēte, kā arī apkopota informācija par klientu aptaujas rezultātiem, un veikta cēloņu analīze atklātajai problēmai ar Išikavas diagrammu. Darba praktiskajā daļā ir izstrādāti priekšlikumi esošo problēmu novēršanai un sniegti ieteikumi kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei, kā arī aprēķinātas to aptuvenās izmaksas. Priekšlikumi, lai uzlabotu kvalitātes vadības sistēmu, ir kopēju mērķu izstrāde, darbinieku apmācību nodrošināšana, klientu apmierinātības pētījumu veikšana, ka arī, lai paaugstinātu klientu apmierinātību, nepieciešams uzlabot apkalpošanas procesu – palielinot darbaspēka resursus.
Keywords kvalitātes vadības sistēma, kvalitātes vadības sistēmas pilnveide
Keywords in English quality management system, improvement of quality management system
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 01.06.2015 17:57:00