Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Beztranšejas gāzesvadu renovācijas metodes"
Nosaukums angļu valodā "Renovation methods of trenchless gas pipes"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Ilmārs Bode
Recenzents Jeļena Tihana
Anotācija Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 69 lapām. Maģistra darbs satur 31 attēlu, 11 tabulas, 11 aprēķinu formulas. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba literatūras sarakstā ir ietverti 29 informācijas avoti. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Maģistra darba izstrādes mērķis ir izpētīt un novērtēt alternatīvās iespējas novecojošo gāzesvadu renovācijai. Izvēloties vienu no šīm metodēm, padziļināti izvērtēt šīs metodes lietderību no tehniskā, zinātniskā un ekonomiskā viedokļa puses, salīdzinājumā ar līdz šim pielietotām renovācijas metodēm, lai varētu ieteikt un ieviest kā novitāti šo tehnoloģiju gāzapgādes uzņēmumos Latvijā un Eiropā. Maģistra darba mērķa sasniegšanai ir izvirzīti šādi uzdevumi: 1) izanalizēt tehniskās pielietošanas iespējas; 2) aprēķināt un noteikt efektivitāti, rentabilitāti un kalpošanas ilgumu; 3) aprēķināt ietekmi uz esošās caurules caurplūdi pēc renovācijas; 4) apskatīt citas renovācijas metodes; 5) apkopot rezultātus, izdarīt secinājumus par beztranšejas gāzesvadu renovācijas metodes faktisko pielietojamību gāzes saimniecības sistēmās un to rentabilitāti. Šī maģistra darba autors darbā teorētiski pēta gāzes caurplūdes un spiediena kritumus caurulēs pirms un pēc, renovācijas darbu veikšanas tajos veicot zinātniskus aprēķinus, kā arī izvērtējot tehniski renovācijas metodes lietderīgumu dažādu gāzes spiedienu sistēmās un to ekonomisko izdevīgumu. Sakarā ar strauji novecojošām gāzesvadu infrastruktūrām Latvijā un Eiropā Maģistra darbā tiek apskatīti alternatīvi gāzesvadu renovācijas veidi, kas būtu ekonomiski izdevīgāki un ātrāk izpildāmi. Maģistra darbā ir veikti zinātniskie aprēķini par vidējā, augstā un zemā spiediena gāzesvadu dabasgāzes spiediena krituma atšķirībām pirms un pēc renovācijas, kā arī ir veikti finansiālie aprēķini un to analīze, lai izvērtētu metodes efektivitāti un rentabilitāti. Maģistra darbā pētītais un secinātais ir izmantojams, veicot novecojušo gāzesvadu rekonstrukciju Latvijā un Eiropā tādejādi gāzapgādes uzņēmumiem attiecīgās situācijās palīdzot to veikt ātrāk un ekonomiski izdevīgāk salīdzinot ar tradicionālo gāzesvada atrakšanas renovācijas metodi.
Atslēgas vārdi beztranšejas gāzesvadu renovācijas metodes
Atslēgas vārdi angļu valodā trenchless pipline renovation techniques
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2015 16:36:05